V Міжнародна науково-практична конференція
«Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»

 

Шановні колеги! Кафедра підприємництва і торгівлі Державного університету «Одеська політехніка», Поліський національний університет, Національний університет «Запорізька політехніка», Київський національний торговельно-економічний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міжнародний університет фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Університет митної справи та фінансів, Universitat Politecnica de Valencia (м. Валенсія, Іспанія), Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo (м. Ідальго, Мексика), Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy (м. Бидгоще, Польща), Польсько-Українська Господарча Палата (м. Вроцлав, Польща), Academic Community Of М. Baludyanskiy (м. Кошице, Словаччина), Université Du Maine (м. Ле-Ман, Франція) запрошує Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку», яка відбудеться 19-20 травня 2022 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут економіки та менеджменту, кафедра підприємництва і торгівлі, ГУК, ауд. 305.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку підприємництва і торгівлі в контексті сучасних соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

До участі у конференції запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ЗВО.

Напрями роботи конференції:

 • Секція 1. Форми сучасного підприємництва в глобальній інноваційній системі.
 • Секція 2. Сучасна торгівля і підприємництво: теорія, практика, перспективи розвитку.
 • Секція 3. Фінансове забезпечення підприємництва.
 • Секція 4. Україна – територія можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді.
 • Секція 5. Тенденції розвитку змісту освітніх програм зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заплановано проведення круглого столу).

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету kafpt.konf@gmail.com до 15 травня 2022 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – повні 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • поля з усіх боків по 2 см.

УДК, Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Через один інтервал прізвище та ініціали автора напівжирний курсив, вчений ступінь, вчене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру. Через один інтервал текст тез. Через один інтервал – літературні джерела відповідно до порядку згадування в тексті. Список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ8302:2015.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачається дистанційна форма участі в роботі конференції:

 • дистанційна участь з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Державний університет «Одеська політехніка», кафедра підприємництва і торгівлі, ГУК, ауд. 305.
Контактні особиГородецька Тетяна Борисівна +38(066)3715817
Кафедра +38(048)705-85-99
eMailkafpt.konf@gmail.com

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту економіки та менеджменту Державного університету «Одеська політехніка»

Співголова програмного комітету:

Фролова Лариса Володимирівна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Державного університету «Одеська політехніка»

Члени програмного комітету:

Бавико Олександр Євгенович, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва і торгівлі Державного університету «Одеська політехніка».
Валінкевич Наталія Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності Поліського національного університету.
Жадько Костянтин Степанович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук, зав.кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства Університету митної справи та фінансів.
Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.
Karelin Oleksandr, PhD, Researcher Professor, University Autonomous of Hidalgo State.
Мережко Ніна Василівна, д.т.н., професор, зав.кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету.
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торгово-економічного університету.
Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н.,професор, зав.кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., професор, зав.кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету «Запорізька політехніка».
Tkachenko Igor M., Dr.Sc., Professor, Politechnic University of Valencia.
Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».
Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н., професор, зав.кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ