Ткач Костянтин Іванович

281 Публічне управління та адміністрування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент
Доктор економічних наук
Професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна.
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-g5xZT8AAAAJ&hl (Google, h=2).
ORCID: 0000-0001-6346-0782

Публікації:
1. Hilorme, T., Tkach, K., Dorenskyi, O., Katerna, O., & Durmanov, A. (2019). Decision making model of introducing energy-saving technologies based on the analytic hierarchy process. Journal of Management Information and Decision Sciences, 22(4), 489-494. (Scopus).
2. Ткач К. І. Теоретичні засади регіональної промислової політики: монографія / К. І. Ткач; [наук. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса: Астропринт, 2008. – 280 с
3. Александров I. О. Методологія та організація наукових досліджень : підручник /І.О. Александров, К. I. Ткач, С. В. Філиппова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 200 с.
Менеджмент [Текст] [Текст] : навч. посіб. / кол. авт.: І.О. Александров, О.В. Половян, С.В. Філиппова та ін.; за заг.ред. І.О. Александрова, К.І. Ткача. – Одеса : Астропринт, 2015. – 388 с.
4. Ткач К. І. Промислова політика у високотехнологічних галузях індустріального сектору України (на прикладі авіаційної галузі) / К. І. Ткач // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – №1(102). – С. 9–18
5. Ткач К. І. Державна промислова політика і реалізація потенціалу хімічної галузі України / К. І. Ткач // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2010. – №1. – С. 66–69.
6. Ткач К. І. Промислова політика у вітчизняному суднобудуванні / К. І. Ткач // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. практ. статей. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 64–68.
7. Tereshchenko D., Nikolaevskaya O., Borysenko O., Tkach K., Filyppova S. (2019). Combining strategic management and transformation processes in the environment of international companies. Academy of Strategic Management Journal. Vol. 18, Special Iss. 1 (Title: Strategic Research Directions, https://www.abacademies.org/articles/Combining-strategic-management-and-transformation-processes-in-the-environment-of-international-companies-1939-6104-18-SI-1-490.pdf