Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування»

Шановні колеги! Кафедра Адміністративного менеджменту та проблем ринку Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, Національний центр електронного урядування (м.Київ), Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса), Навчально-науковий комплекс «Інноватика в сучасній економічній освіті та науці», Асоціація органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування України» (м.Славутич), Асоціація малих міст України (м. Українка), Одеське регіональне відділення ГО «Асоціація міст України», Університет прикладних наук (Німеччина), Технічний університету «Люблінська політехніка» (Польща) запрошують на Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Теоретичні та організаційно – методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування», що відбудеться 25 квітня 2014 року на базі Наукового порталу («ЕКОНОМІКА: реалії часу»).

Мета конференції: обговорення наукових, практичних та методичних питань формування системи
надання електронних послуг в контексті запровадження е-урядування.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти,
працівники органів державного управління і місцевого самоврядування, підприємств, представники громадських
організаційта фахівці, які мають практичні напрацювання та досвід за тематикою конференції.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Науково-практичні розробки та дослідження в сфері е-урядування
 • Архітектурно-системний підхід в програмах і проектах е-урядування
 • Регуляторна діяльність у сфері надання електронних послуг
 • Стандарти надання електронних послуг
 • Побудова автоматизованої системи міжвідомчої інформаційної взаємодії е-урядування
 • Технології та забезпечення захисту системи надання електронних послуг
 • Формування освітніх програм у сфері е-урядування
 • Приклади запровадження елементів е-урядування у вітчизняній та зарубіжній практиці

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Оборський Геннадій Олександрович, ректор ОНПУ, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти Українии

Співголова організаційного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, д.е.н., проф.,
директор ІПРЕЕД НАН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ

Заступники голови організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, з
авідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ
Фойхт Міхаель, д.матем.н., проф., директор Економічного інституту Університету прикладних наук (Німеччина, м Аугсбург)

Члени організаційного комітету:

Архипська Олеся Ігорівна, директор Національного центру електронного урядування, м.Київ
Балан Олександр Сергійович, заступник директора ІБЕІТ, к.т.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ
Вацлав Вєжбінець, проф., др. габ., Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Б. Маркєвича (м. Ярослав, Польща)
Дарнопих Валентина Олексіївна, виконавчий директор Асоціації «Електронні міста України», м.Славутич
Дащенко Наталя Миколаївна, заступник завідувача кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ
Забарна Елеонора Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком ОНПУ
Ковтуненко Ксенія Валеріївна,директор КНЦ «ПОЛІТЕХ-КОНСАЛТ», к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ
Лебедєва Віра Василівна, к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ
Пахомова Тетяна Іванівна, д.н.держ, упр., професор Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Полтавець Валентина Дмитрівна, к.н.держ.упр., виконавчий директор Асоціації малих міст України, м. Українка
Слонієц Іоланта, к.інж. н., заступник декана Факультету менеджменту,Технічного університету «Люблінська політехніка»
Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ
Хумарова Ніна Іполитівна, д.е.н., ст. наук. співробітник ІПРЕЕД НАН України

Відповідальний секретар комітету:

Логвінов Валерій Григорович, к.е.н, доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ

Технічний редактор:

Павліченко Тетяна Вікторівна, ст. викл. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 120 грн.,
яким покриваються витрати на редагування і видання тез, а також пересилку одного екземпляра матеріалів конференції авторові.

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2014 р. надіслати на електронну адресу
conf_egov@i.ua такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Фотокопію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Тема листа: «Прізвище автора». Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами
(Наприклад: автор – Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Zayava.doc; Іvanov_Oplata.doc).

Більш докладна інформація наведена в
інформаційному листі
.

Про отримання і прийняття матеріалів до публікації обов’язково має надійти підтвердження від оргкомітету.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому
порталі «Економіка: реалії часу».

За зміст, достовірність наведених фактів
та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

За результатами конференції буде видана збірка матеріалів.
Рішенням оргкомітету конференції буде визначено авторів 5 кращих доповідей, яким буде надана можливість підготовити відповідну статтю
і безкоштовно її опублікувати у міжнародному електронному фаховому науковому журналі «Економіка: реалії часу» (Науковий журнал).
Результати відбору будуть опубліковані на сторінці наукового порталу НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету

65044, Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, ІБЕІТ,
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку

Телефон

(095) 507-82-42

eMail

conf_egov@i.ua
– для подання матеріалів і зворотнього зв’язку, тема листа: «Прізвище автора»

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2014 рік: Матеріали конференції

Вступне слово

3

Архипська О.І.

Застосування моніторингу як інструменту розвитку електронного урядування в Україні

8

Філиппова С.В.

Підходи і проблеми здійснення державної облікової діяльності в електронній формі

13

Балан О.С.

Інвестиції в електронне урядування: очікування і реалії

19

Бальтюкевич В.Л.

Культура планування ділового розвитку фірми

24

Вдовиченко Л.Ю.

Інформаційне державне регулювання у сфері регуляторної діяльності в Україні: механізми формування

27

Гречко А.В.

Электронные закупки как средство поддержки МСП –опыт ЕС

33

Дарнопих В.О.,
Логвінов В.Г.

Що чекає жителів електронного міста: дев’ять основних питань

38

Дащенко Н.М.

Інновації в сфері електронного уряду: досвід Китаю

48

Клименко І.В.

Запровадження електронних адміністративних послуг: орієнтири для України

51

Кисельов Е.Л.

Электронная цифровая подпись как источник метаданных электронного документа

54

Ковтуненко К.В.

Електронне урядування як управлінська інновація

58

Костенюк Н.І.

Сутність проведення аналізу адміністративно-управлінських процесів органів місцевого самоврядування

64

Логвінов В.Г.

Стандарти і регламенти надання електронних послуг: методичні аспекти розроблення і впровадження

67

Маткова А.В,
Фещук Ю.П.

Використання цифрових технологій для електронного обміну зображеннями

74

Матков Р.К.

Інтернет і глобалізація міжнародних відносин

77

Мелащенко А.О.

Інфраструктури електронних бізнесі

80

Мураховська Л.П.

Регіональний веб-портал адміністративних послуг як система міжвідомчої взаємодії е-урядування

83

Полтавець В.Д.

Електронне урядування в органах місцевого самоврядування малих міст

87

Притула Н.В.

Електронна міжнародна торгівля як сектор розвитку нової економіки

90

Полесіна О.Г.

Залучення ІТ-громадськості до участі у електронному урядуванні

93

Сабадош Г.О.,
Даценко В.В.

Електронні послуги у сфері державних закупівель

97