Соколовська Зоя Миколаївна

051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування

Доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна.

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=XwkhhgIAAAAJ (Google, h=8).
ORCID: 0000-0001-5595-7692
Web of Science Researcher ID: H-5046-2018

Публікації:
1. Sokolovska Z., Frolova L., Kapustyan I. Simulation technologies in the strategic management of advertising processes of pharmaceutical enterprises. Scientific journal Modern Science, Prague. Vol. 4, 2019. P. 22-37. http://sried.in.ua/uploads/magazine/ms_4_2019.pdf (Web of Science).
2. Sokolovska Z. M. Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market [Електронний ресурс] / Z. M. Sokolovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 5-12. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/files/archive/2018/Nо1/5.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.1302958.
3. Соколовська З. М., Капустян І. В. Імітаційні технології в моделюванні поведінки користувачів на ринку фармацевтичної продукції //Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Економічна». – 2019. – №. 96. – С. 24-35.
4. Соколовська З. М., Капустян І. В. Використання концепцій цифрового маркетингу в діяльності фармацевтичного підприємства //Маркетинг і цифрові технології. – 2017. – Т. 1. – №. 2. – С. 77-91.