Оголошення

Шановні колеги!

Повідомляємо, що засідання спецради, які заплановані на 28 та 30 квітня в зв’язку з карантином переносяться. Нові дати будуть повідомлені додатково.

 

Шановне наукове товариство!

Науковий портал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» на постійній основі вже тривалий час (з 2011р.) надає інформаційну підтримку популяризації та розвитку напрямів наукових досліджень, розміщуючи на своєму сайті повнотекстову інформацію про наукові публікації, конференції та аналітичні дослідження.
З метою ознайомлення широких кіл наукового співтовариства з результатами наукових досліджень вчених в дисертаціях, які надходять до Спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, та сприяння дотримання академічної доброчесності, розпочинаємо на безкоштовній основі оприлюднювати також повнотекстові файли дисертацій та їх авторефератів.
Запрошуємо до обговорення представлених дисертаційних робіт. Відгуки, пропозиції, зауваження та скарги просимо надсилати на адресу Спеціалізованої вченої ради.

 • 28.04.2019 р. відбудеться захист дисертаційних робіт:
  – о 10.00 годині «Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур» здобувача Стремядіна Володимира Миколайовича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом та дисертацією;
  – о 13.30 годині «Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства» здобувачки Зайченко Катерини Сергіївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом та дисертацією.
 • 30.04.2019 р. відбудеться захист дисертаційних робіт:
  – о 10.00 годині «Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства» здобувачки Граціотової Ганни Олександрівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом та дисертацією;
  – 13.00 годині «Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки» здобувача Ковтуненка Юрія Володимировича, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом та дисертацією.
 • Згідно наказу МОН України від 26 лютого 2020 р. № 289 затверджені рішення спеціалізованої вченої ради:
  – щодо присудження наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) М’ячину Валентину Георгійовичу;
  – щодо присудження наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності):
  – Гутаревій Юлії Василівні;
  – Кіреву Олегу Васильовичу.
  Вітаємо!!!
 • Згідно наказу МОН України від 16 грудня 2019 р. № 1573 затверджені рішення спеціалізованої вченої ради:
  – щодо присудження наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Чукурної Олені Павлівні;
  – щодо присудження наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Танащук Катерині Олександрівні.
  Вітаємо!!!
 • 06.09.2019 р. о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій» здобувача Танащук Катерини Олександрівни, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом
 • 05.09.2019 р. о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Маркетингове ціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації» здобувача Чукурна Олени Павлівни, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом

Згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 № 1714 в Одеському національному політехнічному університеті утворена спеціалізована вчена рада Д 41.052.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Згідно наказу МОН України від 11.10.2017 р. № 1367 затверджені рішення спеціалізованої вченої ради:
– щодо присудження наукових ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
1) Світличній Вікторії Леонідівні;
2) Дащенко Наталії Миколаївні;
3) Брагіній Ользі Сергіївні;
– щодо присудження наукових ступенів доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
1) Карпенко Лідії Миколаївні.

  • Архів

   • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічний механізм енергозбереження на машинобудівних підприємствах» здобувача Пустового Олександра Юрійовича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
   • о 14.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки» здобувача Роженко Олександри Вікторівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
   • 01.12.2016 р. о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Педько Ірини Анатоліївни на тему “Маркетингові інформаційні системи промислових підприємств в умовах зростання ризиків підприємницької діяльності” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
   • 01.12.2016 р. о 13.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Воронжака Павла Вікторовича на тему “Організаційні та економічні інструменти стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
    • 18 липня 2016 року 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Шацкової Любові Потапівни на тему «Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
    • 18 липня 2016 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Мамонтенко Наталії Сергіївни на тему “Інноваційна стратегія у системі стратегічного управління машинобудівного підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
     • 27.05.16 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування рекламної стратегії в маркетинговій політиці підприємств мобільного зв’язку» здобувача Войнаренка Сергія Михайловича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
     • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Кравченко Оксани Михайлівни на тему “Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності ресторанного господарства України” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
     • о 13.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Кривоногової Ірини Геннадіївни на тему “Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:

     18.02.2016 р.:

     • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Волощук Лідії Олександрівни на тему “Теоретико-методологічні засади безпеко-орієнтованного управління інноваційним розвитком промислового підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
     • о 14.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Сухотеріної Марії Ігорівни на тему “Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління машинобудівного підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:

     17.02.2016 р.:

     • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Гончаренко Оксани Григорівни на тему “Управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи України” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:
     • о 14.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Тубальцевої Наталії Пилипівни на тему “Мотивація фахівців до інноваційної діяльності на промислових підприємствах” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ознайомитись з авторефератом:

     10.12.2015 р.:

     • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічні засади детінізації економіки України» здобувача Подмазко Олексія Михайловича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:
     • о 13.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічне забезпечення системи управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств» здобувача Пілявоз Тетяни Миколаївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     11.12.15 р.

     • 11.12.15 р. об 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Економічне оцінювання та залучення джерел фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства» здобувача Крючковой Ірини Романівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом: Ознайомитись з авторефератом:

     23.10.15 р.

     • об 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств» здобувача Кравченка Євгена Вікторовича, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     29.10.2015 р.

     • о 10.00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності» здобувача Вдовиченко Лариси Юріївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:
     • о 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічні засади техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств» здобувача Кула Марини Володимирівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     02.07.2015 р.

     • об 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Маркетинговий інструментарій розвитку автомобілебудівних підприємств» здобувача Златової Ірини Олександрівні, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
     • во 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу» здобувача Мелих Ольги Володимирівні, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     07.07.2015 р.

     • о 10.30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери» здобувача Балана Олександра Сергійовича, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
     • о 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Механізми формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку» здобувача Лимич Юлії Василівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:

     25.03.15 р. о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу» здобувача Селіванової Наталі Миколаївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     10.03.15 р. о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Система маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств» здобувача Яшкіної Оксани Іванівни, представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     17.12.14 р.

     • о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій» здобувача Тимощук Марти Павлівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:
     • о 14:30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні» здобувача Уханової Інни Олегівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:

     28 листопада о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства» здобувача Борщ Вікторії Ігорівни представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     14 листопада 2014 року відбулося перше засідання спеціалізованої вченої ради в статусі докторської, на якому відбувся захист:

     • дисертаційної роботи «Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством здобувачем Чекулаєвою Оленою Дмитрівною;
     • дисертаційної роботи «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) здобувачем Кандєєвою Вірою Валеріївною.

     Щиро вітаємо всіх учасників цій події!!!

     Почала роботу спеціалізована вчена рада Д 41.052.10.

     В зв’язку з реорганізацією достроково зупинені повноваження спеціалізованої вченої ради К 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету, утвореної відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року №455.

     Згідно з Наказом МОН України №1279 від 06.11.2014 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 41.052.10.

     Відтепер, спеціалізована вчена рада Д 41.052.10 повноважна здійснювати захист кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

     • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
     • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

     14.11.14 р.

     • О 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України» здобувача Чекулаєвої Олени Дмитрівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Ознайомитись з авторефератом:
     • О 14:30 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції» здобувача Кандєєвої Віри Валеріївни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     28.10.14 р. о 12 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Науково-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями» здобувача Глущенко Лариси Дмитрівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Ознайомитись з авторефератом:

     25.03.14 р. о 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах» здобувача Акулюшиної Марини Олександрівни.

     26.03.14 р. о 11 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності» здобувача Волошина Володимира Степановича.

     26.03.14 р. о 14 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Підвищення ефективності управління підприємствами машинобудування на засадах інформатизації» здобувача Кочеткова Володимира Вікторовича.

     28.03.14 р. о 10 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства» здобувача Лаптєвої Вікторії Василівні;

     28.03.14 р. о 13 годині відбудеться захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого промислового підприємства» здобувача Великої Катерини Валеріївни.

     4 липня 2012 року в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) відбулася знакова подія – перше засідання спеціалізованої вченої ради К 41.052.10. Докладніше.

     В Одеському національному політехнічному університеті у відповідності до наказу МОНмолодьспорту України №379 від 29.03.2012 створено спеціалізовану вчену раду К 41.052.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

   Архів

   Дисертації

   Прийнято до захисту

   17.12.14 р. прийнято до захисту: дисертаційна робота «Система маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) здобувачем Яшкіною Оксаною Іванівною.

   15.08.14 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні» здобувача Уханової Інни Олегівни;
   • дисертаційна робота «Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу» здобувача Селіванової Наталі Миколаївни;
   • дисертаційна робота «Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції» здобувача Кандєєвої Віри Валеріївни;
   • дисертаційна робота «Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України» здобувача здобувача Чекулаєвої Олени Дмитрівни.

   16.06.14 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій» здобувача Тимощук Марти Павлівни;
   • дисертаційна робота «Науково-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями» здобувача Глущенко Лариси Дмитрівни;
   • дисертаційна робота «Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу» здобувача Борщ Вікторії Ігорівни.

   13.01.14 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства» здобувача Лаптєвої Вікторії Василівні;
   • дисертаційна робота «Підвищення ефективності управління підприємствами машинобудування на засадах інформатизації» здобувача Кочеткова Володимира Вікторовича.

   17.12.13 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого промислового підприємства» здобувача Великої Катерини Валеріївни;
   • дисертаційна робота «Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності» здобувача Волошина Володимира Степановича;
   • дисертаційна робота «Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах» здобувача Акулюшиної Марини Олександрівни.

   12.11.13 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства» здобувача Ананської Марини Олексіївни;
   • дисертаційна робота «Організаційно-економічні засади комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства» здобувача Ковтуненка Юрія Володимировича;
   • дисертаційна робота «Формування системи управління виробничими процесами промислового підприємства на інноваційній основі» здобувача Іващенко Алли Григорівни;
   • дисертаційна робота «Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства» здобувача Задорожка Гліба Ігоровича.

   08.10.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Організаційні та економічні засади використання виробничого персоналу машинобудівних підприємств» здобувача Гусаріної Наталії Вікторівни.

   12.09.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Підвищення результативності інноваційно-інвестиційної діяльності на промислових підприємствах» здобувача Городецької Тетяни Борисівни.

   05.07.13 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Науково-методичні засади моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами» здобувача Левицької Алли Вячеславівни;
   • дисертаційна робота «Маркетингова стратегія зростання машинобудівних підприємств-виробників ліфтового обладнання» здобувача Замлинськї Ольги Володимирівни;
   • дисертаційна робота «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств» здобувача Кочевого Максима Миколайовича;
   • дисертаційна робота «Діагностика фінансової складової економічної безпеки підприємницької діяльності машинобудівних підприємств» здобувача Шабатури Тетяни Сергіївни.

   17.04.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства» здобувача Черкасової Ірини Володимирівни.

   27.03.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на засадах бізнес-партнерства» здобувача Ван Тао.

   04.03.13 р. прийнято до захисту дисертаційна робота «Економічні механізми підвищення енергоефективності на паливно-енергетичних підприємствах» здобувача Пономарьова Станіслава Вадимовича.

   20.12.12 р. прийнято до захисту:

   • дисертаційна робота «Підвищення ефективності функціонування електроенергетичних підприємств» здобувача Ажнакіна Сергія Геннадійовича;
   • дисертаційна робота «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства (на прикладі машинобудування)» здобувача Башинської Ірини Олександрівни.

   Захищені дисертації

   17.12.14 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій» здобувача Тимощук Марти Павлівни», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
   • дисертаційної роботи «Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні» здобувача Уханової Інни Олегівни, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

   28 листопада о 12 годині відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу промислового підприємства» здобувача Борщ Вікторії Ігорівни представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

   28.03.14 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства» здобувача Лаптєвої Вікторії Василівні;
   • дисертаційної роботи «Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого промислового підприємства» здобувача Великої Катерини Валеріївни.

   26.03.14 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності» здобувача Волошина Володимира Степановича;
   • дисертаційної роботи «Підвищення ефективності управління підприємствами машинобудуванняна засадах інформатизації» здобувача Кочеткова Володимира Вікторовича.

   25.03.14 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на промислових підприємствах» здобувача Акулюшиної Марини Олександрівни.

   28.02.14 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Бюджетування і системі управління розвитком машинобудівного підприємства» здобувача Ананської Марини Олексіївни;
   • дисертаційної роботи «Формування інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства» здобувача Задорожка Гліба Ігоровича.

   25.02.14 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічні засади комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства» здобувача Ковтуненка Юрія Володимировича.

   23.01.14 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Формування системи управління виробничими процесами промислового підприємства на інноваційній основі» здобувача Іващенко Алли Григорівни;
   • дисертаційної роботи «Організаційні та економічні засади використання виробничого персоналу машинобудівних підприємств» здобувача Гусаріної Наталії Вікторівни.

   17.12.13 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Підвищення результативності інноваційно-інвестиційної діяльності на промислових підприємствах» здобувача Городецької Тетяни Борисівни;
   • дисертаційної роботи «Діагностика фінансової складової економічної безпеки підприємницької діяльності машинобудівних підприємств» здобувача Шабатури Тетяни Сергіївни.

   05.12.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств» здобувача Кочевого Максима Миколайовича.

   31.10.13 р. відбувся прилюдний захист:

   • дисертаційної роботи «Маркетингова стратегія зростання машинобудівних підприємств-виробників ліфтового обладнання» здобувача Замлинської Ольги Володимирівни;
   • дисертаційної роботи «Науково-методичні засади моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами» здобувача Левицької Алли Вячеславівни.

   08.10.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства» здобувача Черкасової Ірини Володимирівни.

   12.09.13 р. відбувся додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертаційної роботи «Формування грошових ресурсів підприємств машинобудування та вплив на них курсової політики» Авдєй Олени Костянтинівни.

   05.07.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на засадах бізнес-партнерства» здобувача Ван Тао.

   18.06.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Економічні механізми підвищення енергоефективності на паливно-енергетичних підприємствах» здобувача Пономарьова Станіслава Вадимовича.

   25.04.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Підвищення ефективності функціонування електроенергетичних підприємств» здобувача Ажнакіна Сергія Геннадійовича.

   17.04.13 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства (на прикладі машинобудування)» здобувача Башинської Ірини Олександрівни.

   20.12.12 р. відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи «Економічний інструментарій контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства» здобувача Балан Алли Аліджанівни.

  • 27 жовтня 2017 року о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Мироненко Крістіни Сергіївни на тему “Економічне оцінювання реінжинірингу бізнес-процесів на інноваційно-активних промислових підприємствах” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1). Автореферат
  • 27 жовтня 2017 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Коломіної Ольги Борисівни на тему “Організаційні засади управління інтелектуальним капіталом виробничого підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1). Автореферат
  • 31 жовтня 2017 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Кулінської Анжели Вікторівни на тему “Державне управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки України” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1). Автореферат
  • 31 жовтня 2017 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 відбудеться захист дисертації Боденчук Лілії Борисівни на тему “Формування потенціалу розвитку інноваційно-активних машинобудівних підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1). Автореферат

Нормативна база

Підстави функціонування Вченої ради

 • В зв’язку з реорганізацією достроково зупинені повноваження спеціалізованої вченої ради К 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету, утвореної відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року №455. Згідно з Наказом МОН України №1279 від 06.11.2014 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 41.052.10
 • Витяг з наказу МОНмолодьспорту України №379 від 29.03.2012 про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
 • Положення про Спеціалізовану вчену раду

Паспорт спеціальності

 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»

Склад Вченої ради

 • Голова ради: Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03.
 • Заступник голови: Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04.
 • Вчений секретар: Свінарьова Ганна Борисівна, доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04.
 • Бельтюков Євген Афанасійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Бутенко Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 • Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Захарченко Віталій Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Ковтуненко Ксенія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Кузнецова Інна Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Лайко Олександр Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;
 • Липинська Олена Андріївна, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Лисюк Володимир Митрофанович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;
 • Меркулов Микола Миколайович, д.е.н., доцент, директор, ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель»», спеціальність 08.00.04;
 • Окландер Михайло Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Соколи Іван Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Фролова Лариса Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Юдін Михайло Айзікович, д.е.н., доцент, генеральний директор, ТДВ «Первомайськ-дизельмаш», спеціальність 08.00.03.

Фотожурнал 1 каденції

 • Фотожурнал