ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

 

Шановні студенти! Кафедра публічного управління та адміністрування, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ, запрошує Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 20 травня 2021 року

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку, ГУК, ауд. 539.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів.

До участі у конференції запрошуються: аспіранти, магістри, бакалаври ЗВО.

Напрями роботи конференції:

 • Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування.
 • Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління.
 • Актуальні проблеми національної безпеки держави.
 • Сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-економічних викликів.
 • Сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету mpa@opu.ua до 10 травня 2021 р. такі документи:

У назві файлів тез та заявки вказують прізвище першого з авторів та номер секції за зразком: Zayavka_2.Karpenko, Tezy_2.Karpenko. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, 12, нижче «Студент курсу факультет (інститут), нижче П.І.Б. наукового керівника напівжирний курсив, 12, вчений ступінь, вчене звання, посада, назва установи або навчального закладу, курсив, 12, вирівнювання по центру. Через один інтервал текст тез. Через один інтервал – літературні джерела відповідно до порядку згадування в тексті. Список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачаються дистанційна форма участі в роботі конференції з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Державний університет «Одеська політехніка», кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку, ГУК, ауд. 539.
Контактні особиДобрянська Наталя Анатоліївна +38(067)7436810
Кафедра +38(048)705-44-46
eMailmpa@opu.ua

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Державного університету «Одеська політехніка»

Співголова програмного комітету:

Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету «Одеська політехніка», редактор економічного наукового порталу.
Члени програмного комітету:Ворона Петро Васильович – перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Віце президент Академії парламен-таризму, д.н. держ. упр., доцент.

Гусаріна Наталія Вікторівна – д.е.н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Добрянська Наталя Анатоліївна – д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Корецький Микола Христофорович – д.н. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Кулінська Анжела Вікторівна – к.н. держ. упр., д.е.н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Лебедєва Віра Василівна – д.е.н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Липинська Олена Андріївна – д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Марсела Слюсарчук – професор, професор кафедри людських та соціальних політичних наук Університету «Штефан чел Маре», м. Сучава, Румунія

Ніколюк Олена Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій

Стефан Пурічі – професор, проректор з університетського іміджу, міжнародних відносин та європейського розвитку Університету «Штефан чел Маре», м. Сучава, Румунія

Ткач Костянтин Іванович – д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Шенк Райнер – професор, консультант «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Germany)

Граціотова Ганна Олександрівна – к.е.н., ст.викладач кафедри публічного управління та адміністрування.

Дащенко Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

Свірідова Світлана Сергіївна – к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

Сита Євгенія Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2021 рік: Матеріали конференції