Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління»

 

 

Шановні колеги! Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеська національна академія харчових технологій, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Національний університет «Львівська політехніка», Комратский государственный университет (Молдова), National Institute for Economic Research, (Молдова), Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Болгарія), Academic Community Of M. Baludyanskiy (Словаччина), Компанія «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Німеччина) запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління», яка відбудеться 11 листопада 2021 року.

ФОТОЗВІТ

Переглянути фотозвіт 2019

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Держаний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Kафедра публічного управління та адміністрування, ГУК, ауд. 539

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

До участі у конференції запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти.

Напрями роботи конференції:

 • 1. Сучасні управлінські аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання.
 • 2. Сучасні соціальні та економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання.
 • 3. Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування.
 • 4. Актуальні проблеми національної безпеки держави.
 • 5. Сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства..
 • 6. Сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-економічних викликів.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету mpa@op.edu.ua до 20 жовтня 2021 р. такі документи:

У назві файлів тез та заявки вказують прізвище першого з авторів та номер секції за зразком: Zayavka_2.Ivanov, Tezy_2.Ivanov. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на Науковий портал «Економіка: реалії часу».

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачається дистанційна форма участі в роботі конференції з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Держаний університет «Одеська політехніка», кафедра публічного управління та адміністрування, ГУК, ауд. 539.
Контактні особиДобрянська Наталя Анатоліївна

+38(067)7436810

+38(048)705 44 46 (кафедра)

eMailmpa@op.edu.ua

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Держаного університету «Одеська політехніка»

Співголова програмного комітету:

Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, редактор економічного наукового порталу.

Члени програмного комітету:

Буркинський Борис Володимирович – академік НАН України, д.е.н., професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Ворона Петро Васильович – Начальник управління грантового забезпечення НФДУ, Віце-президент Академії парламентаризму, д.н. держ. упр., професор.

Георгієв Райчо – director, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Bulgaria).

Гусаріна Наталія Вікторівна – д.е.н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Добрянська Наталя Анатоліївна – д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Дога Валерій Семенович – д.е.н., професор, National Institute for Economic Research (Moldova).

Корецький Микола Христофорович – д.н. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Кулінська Анжела Вікторівна – к.н. держ. упр., д.е.н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Лебедєва Віра Василівна – д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Липинська Олена Андріївна – д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Ніколюк Олена Володимирівна – д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Марсела Слюсарчук – професор, професор кафедри людських та соціальних політичних наук Університету “Штефан чел Маре”, м. Сучава, Румунія.

Пармаклі Дмитро Михайлович – доктор хабілітат економічних наук, професор, керівник НДЦ «Прогрес», Комратський державний університет (Молдова).

Подольчак Назар Юрійович – д.е.н, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Свірідова Світлана Сергіївна – к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

Сита Євгенія Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

Стефан Пурічі – професор, проректор з університетського іміджу, міжнародних відносин та європейського розвитку Університету “Штефан чел Маре”, м. Сучава (Румунія).

Ткач Костянтин Івановичд.е.н., професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Шенк Райнерпрофесор, консультант «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Німеччина).

Шепель Марина Євгенівна – к.пед.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету «Одеська політехніка».

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2021 рік: Матеріали конференції