Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління»

 

 

Шановні колеги! Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ ОНПУ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський регіональний інститут державного управління Національної Академії Державного Управління при Президентові України, Одеська національна академія харчових технологій, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Національний університет «Львівська політехніка», Комратский государственный университет (Молдова), National Institute for Economic Research, (Молдова), Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Болгарія), University “Stefan cel Mare” Suceava (Румунія), Компанія «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Німеччина) запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління», яка відбудеться 5 листопада 2020 року.

ФОТОЗВІТ

Переглянути фотозвіт 2019

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Kафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку, ГУК, ауд. 539

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

До участі у конференції запрошуються: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти.

Напрями роботи конференції:

 • 1. Сучасні управлінські аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання.
 • 2. Сучасні соціальні та економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання.
 • 3. Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування.
 • 4. Актуальні проблеми національної безпеки держави.
 • 5. Сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-економічних викликів.
 • 6. Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління.
 • 7. Сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету kaf.ampr@opu.ua до 15 жовтня 2020 р. такі документи:

У назві файлів тез та заявки вказують прізвище першого з авторів та номер секції за зразком: Zayavka_2.Ivanov, Tezy_2.Ivanov. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ ОНПУ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форма участі в роботі конференції з отриманням електронного варіанту збірника тез на економічному науковому порталі ОНПУ . Участь у конференції безкоштовна.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку, ГУК, ауд. 539.
Контактні особиДобрянська Наталя Анатоліївна

+38(067)7436810

+38(048)705 44 46 (кафедра)

eMailkaf.ampr@opu.ua

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Співголова програмного комітету:

Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ, редактор економічного наукового порталу ОНПУ.

Члени програмного комітету:

Буркинський Борис Володимирович – академік НАН України, д.е.н., професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,

Ворона Петро Васильовичперший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Віце президент Академії парламентаризму, д.н. держ. упр., доцент.

Георгієв Райчо – director, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Bulgaria).

Гусаріна Наталія Вікторівна – д.е.н., доцент, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Граціотова Ганна Олександрівна – к.е.н., ст.викладач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Дащенко Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Добрянська Наталя Анатоліївна – д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Дога Валерій Семенович – д.е.н., професор, National Institute for Economic Research (Moldova).

Корецький Микола Христофоровичд.н. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Красностанова Наталя Едуардівна – к.е.н., доцент, завідувачка кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної Академії Державного Управління при Президентові України.

Кулінська Анжела Вікторівна – к.н. держ. упр., д.е.н., доцент, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Лебедєва Віра Василівна – д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Липинська Олена Андріївна – д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Ніколюк Олена Володимирівна – д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Марсела Слюсарчук – професор, професор кафедри людських та соціальних політичних наук Університету “Штефан чел Маре”, м. Сучава, Румунія.

Пармаклі Дмитро Михайлович – доктор хабілітат економічних наук, професор,керівник НДЦ «Прогрес», Комратський державний університет (Молдова).

Подольчак Назар Юрійович – д.е.н, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Свірідова Світлана Сергіївна – к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Сита Євгенія Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Стефан Пурічі – професор, проректор з університетського іміджу, міжнародних відносин та європейського розвитку Університету “Штефан чел Маре”, м. Сучава (Румунія).

Ткач Костянтин Івановичд.е.н., професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Шенк Райнерпрофесор, консультант «TIME REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Німеччина).

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ