Захист іноземців

15 березня 2013 року відбулася знакова подія – захист дисертації громадянина Федеративної республіки Німеччини Окса Міхаеля Маттіаса на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Захист дисертації на тему «Економіко-організаційні основи створення та розвитку спільних підприємств» відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у присутності президента вищої школи м. Аугсбурга (ФРН), доктора, професора Ханца-Еберхарда Шурка (Hans-Eberhard Schurk).
Дисертацію підготовлено на кафедрі Економіки підприємств Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. Керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств ІБЕІТ ОНПУ, заслужений діяч науки і техніки Бєльтюков Є.А.
Поздоровляємо колег з цією подією!
Фотозвіт.

Поділитися: