Проект TEMPUS IV ECOMMIS
“Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі”

Робоча група проекту ECOMMIS Одеського національного економічного університету запрошує зацікавлені ВУЗи взяти участь у програмі ECOMMIS-Plus.
Програма ECOMMIS-Plus передбачає:

 1. надання новим учасникам інформації по проекту, у т.ч.:
  • актуальний календарний план діяльності проекту;
  • розроблені по проекту технічні й навчальні матеріали;
 2. участь у всіх заходах проекту, в т.ч. у стажуванні в європейських університетах – партнерах проекту.
 3. на основі Web-порталу проекту www.ECOMMIS.eu створення субдомену “ECOMMIS-Plus”.

Очікувані результати за проектом:

 1. Оновлення навчальних планів бакалаврських та магістерських програм з електронної комерції відповідно до новітніх розробок у цій галузі.
 2. Розроблення чотирьох нових загальних навчальних планів (Електронна комерція; Інтернет-трейдинг; Інформаційні системи для фінансового аналізу та інвестицій; Корпоративні інформаційні системи (ERP)), п’яти навчальних модулів (Клієнто-орієнтовані системи (CRM); Інтернет-маркетинг; Системи електронного документообігу; Правовий аспект електронної комерції; Безпека електронної комерції), трьох бізнес ігор (Інтернет-трейдинг, Інтернет-маркетинг, системи електронного документообігу) з інтегрованою інфраструктурною підтримкою (комп’ютерні класи, е-бізнес офіси тощо), чотирьох додаткових навчальних програм (для школярів, працездатного населення, пенсіонерів і жінок).
 3. Підготовлені з методології викладання за новими навчальними планами, курсами та програмами викладачі.
 4. Створення і пробна експлуатація мережі е-бізнес офісів.
 5. Розповсюдження результатів проекту.

Більш докладну інформацію про проект можна отримати на Web-сайті проекту ecommis.eu, на web-сайті ОНЕУ або в координатора проекту Темпуc ECOMMIS в ОНЕУ – Меджибовскої Наталії Семенівни (e-mail: nmedzh@oseu.edu.ua).