ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств»

Шановні колеги! Одеський національний політехнічний університет, Науковий портал «Економіка: реалії часу», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський національний економічний університет, Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург), Університет інформатики та прикладних знань у м. Лодзь (Польща), Політехнічний університет Валенсії (Іспанія), Київський національний університет технології та дизайну, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Хмельницький національний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Донецький державний університет управління, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, журнал «Економіст» запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств», яка відбудеться 28 – 29 вересня 2015 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем забезпечення економічного розвитку промислових підприємств провідними та молодими вченими України.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств;
 • Проблеми реалізації моделі інноваційного розвитку промислового підприємства;
 • Актуальні проблеми розвитку ринку капіталу;
 • Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств;
 • Формування інтелектуальних ресурсів суспільства: кадри, інтелектуальні продукти, інтелектуальний бізнес.

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.kafekonomika@gmail.com не пізніше 15 липня 2015 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електроннуму журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006.

Радимо скористатись файлом зразка оформлення тез як шаблоном. Зразок оформлення тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються очна та заочна форми участі в роботі конференції. Організаційний внесок за участь в конференції складає:

 • 50 грн. у випадку заочної участі з отриманням електронного варіанту збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу»
 • 90 грн. у випадку заочної участі з отриманням паперового збірника тез. Збірники статей і тез доповідей висилаються першому авторові поштовим переказом за рахунок автора.
 • інформація щодо очної форми участі та суми організаційного внеску наведена в інформаційному листі.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали
самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку за номером:

5211 5374 2245 2990

Одержувач: Фоміна Д.С.

Призначення платежу: «Переказ коштів за участь в конференції. Прізвище, Ім’я, По-Батькові».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету

65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Контактні особи

Некрасова Любов Аркадіївна (050) 5032393
Єпіфанова Ірина Миколаївна (096) 1178797
Толмачова Ольга Володимирівна (098) 6598816
Фоміна Дар’я Сергіївна (063) 6497008

eMail

conf.kafekonomika@gmail.com

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Програму конференції можна скачати за наступним посиланням.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Бельтюков Євген Афанасійович, заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української академії економічної кібернетики, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємств
Одеського національного політехнічного університету

Почесний голова організаційного комітету:

Оборський Геннадій Олександрович, дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету

Співголова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна,дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор,
директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

Члени організаційного комітету:

Бутенко Анатолій Іванович, заслужений діяч науки і техніки України,д.е.н., професор, зав. відділом розвитку
підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Янковий Олександр Григорович,заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
підприємства Одеського національного економічного університету,
Окс Міхаель Маттіас, к.е.н., Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург),
Веслав Дембский , професор Університету інформатики та прикладних знань у м. Лодзь (Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi),
Igor M. Tkachenko, Professor, Dr.Sc. Department of Applied Mathematics, Politechnic University of Valencia, Valencia
Гончаров Юрій Вікторович, заслужений економіст України, д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту Київського
національного університету технології та дизайну,
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, зав. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка»,
Орлов Олівер Олексійович,академік академії економічних наук, академік АІНУ, академік МАІ,д.е.н.,
професор, зав. кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету,
Яковлев Анатолій Іванович, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії інженерних
наук України,д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та марктингуНаціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
Петенко Ірина Валентинівна, академік академії економічних наук України,д.е.н., професор, завідувач кафедри
управління персоналом і економіки праціДонецького державного університету управління,
Козаченко Ганна Володимирівна, заслужений діяч науки і техніки України,д.е.н., професор, зав. кафедри
менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Відповідальний організатор комітету:

Некрасова Любов Аркадіївна,к.е.н., доц.,доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету,
Єпіфанова Ірина Миколаївна,к.е.н., доц.,доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Технічні редактори:

Фоміна Дар’я Сергіївна, інженер ІІ кат. кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету,
Толмачова Ольга Володимирівна, асистент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2015 рік: Матеріали конференції

I. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств

Г.В. Аблова

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

4

И.А. Александров

ИННОВАЦИОННО-УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

6

О.В. Бобров

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

8

А.І. Бутенко,
Н.С. Пашкова

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

9

Л.О. Волощук

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

11

Т.В. Головач,
Д.С. Мацеха

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ

14

Д.А. Горбатова

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

16

О.М. Гуцалюк

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

18

А.А. Дискіна,
Р. Чучуменко

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

20

А.А. Дорошук ,
А.А. Савченко,
А.Н. Левандовская

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

23

І.М. Єпіфанова

ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

25

L.N. Karpenko

APPLICATION OF FACTOR MODELS IN ANALYTICAL INVESTIGATIONS OF THE ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

27

Г.В. Карпінська

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ: ДЕФОРМАЦІЇ РОЗВИТКУ

29

Н.Е. Красностанова

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ

31

О.Є. Кузьмін,
О.Г. Мельник,
А.М. Дідик

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

32

А.В. Лапин

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

35

Ю.М. Морозова

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОШУКУ НОВИХ РИНКІВ ЗБУТУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

38

Л.А. Некрасова,
А.А. Ващенко

ВПЛИВ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

40

Л.А. Некрасова,
О.В. Моніч

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

42

Т.В. Олійник

ЕОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

44

В.М. Осипов,
М.С.Кукош

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОРТОВО-ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ

46

В.М. Осипов,
Д.І. Шевченко

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

48

В.І. Паламарчук,
Л.М. Лінгур

ЕДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

51

И.В. Петенко

ГЕОСОЦИОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

53

В.А. Сааджан,
А.В. Чернишова

ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМКИ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

55

І.М. Сараєва,
Н.І. Носова

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

57

Л.А. Стрий

ЭВОЛЮЦИЯ ОРИЕНТАЦИИ БИЗНЕСА

59

К.В. Ущаповський

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

62

Л.І. Чернишова,
А.С. Дженкова

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

64

С.В. Шашков

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

66

II. Проблеми реалізації моделі інноваційного розвитку промислового підприємства

В.В. Бальтюкевич

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

69

Е.А. Бельтюков,
О.В. Романюк

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНОВАЦІЇ ЯК ЗАСІБ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

70

О.Р. Беліцька

ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

72

О.Г. Бровкова,
К.В. Бровкова

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

74

А.А. Дискіна,
Я.В. Богаченко

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

77

І.О. Жувагіна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

79

А.Г. Іващенко,
Л.Д. Глущенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

81

В.В. Кірсанова

НЕДОЛІКИ СТАТИСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

84

О.В. Маковеєва,
А.П. Маковеєв

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ

87

Н.Б. Мігай,
Д.О. Гуданіч

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

89

П.А. Петриченко,
С.А. Яроміч

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

90

О.В. Станіславик,
О.М. Коваленко

ОСНОВНІ ЧИННИКИ УСПІШНОСТІ ТА НЕВДАЧ НОВОВВЕДЕНЬ

92

О.В. Толмачова

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

9

Н.П. Тубальцева,
С.А. Тубальцева

ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОТИВУВАННЯ ФАХІВЦІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

93

Т.І. Черкасова

ЗНАЧЕННЯ ВИБОРУ РЕЖИМУ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

97

М.В. Шарко,
К.Г. Васильченко

БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРІВ

99

III. Актуальні проблеми розвитку ринку капіталу

М.О. Акулюшина,
Є.О. Кобальчинська

ЗАЛУЧЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ НА РИНКУ

103

Н.О. Безнощенко,
К.В. Юшко

РИНОК КАПІТАЛІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

105

Н.О. Бухаріна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВДП В УКРАЇНІ

106

О.М. Ковальова

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

108

M. Oks,
A.Oks

DER WERT DES KAPITALS IM GEMEINSAMEN INVESTMENT

110

С.С. Свірідова

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАПІТАЛУ

111

С.С. Свірідова,
Сатдиєв А.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОТЕНЦИАЛА

113

О.М. Стойловська

РИНОК КАПІТАЛУ: СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

115

Р.В. Хусаінов

ОСОБЛИВОСТІФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

117

Ю.А. Чернецька

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ СУМИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

119

IV. Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств

Н.В. Акименко ,
Є.Г. Кишко

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЕТАПІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

123

Alvaro Fernandes

ECONOMIC CRISIS OF EUROPEAN UNION

126

Н.С. Артамонова,
Є.В. Артамонов,
М.М. Максимов

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

128

В.В. Бальтюкевич

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ НАКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

130

О.О. Барабаш,
М.В. Богаченко,
М.С. Сторожук

РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ТАРИФУ НА ТРАНСПОРТНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

131

О.О. Барабаш,
В.В. Лалуд,
М.С. Сторожук

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ, ВИТРАТ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

134

С.В. Безнос,
Т.А. Серпіонова

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ

135

С.В. Безнос ,
В.В. Матчина

ВАЖЛИВІСТЬ ВРАХУВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ТА ІНШИХ ЧИННИКІВ ЗАДЛЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

137

Н.О. Безнощенко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

140

Е.А. Бельтюков,
С.С. Чеботар

КАЛЬКУЛЯЦИЯ МЕТОДОМ ОБЩЕЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ И МЕТОДОМ ВЕЛИЧИНИ ПОКРЫТИЯ

142

О.Г. Бровкова,
Т.Б. Городецька,
М.В. Атанасов

ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

144

Г.О. Герасименко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

146

Л.М. Герасимова

ЛОГІСТИКА І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

148

О.С. Гончаренко

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЛІДАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

150

Т.Б. Городецька,
Д.В. Антонюк,
М.А. Панченко

ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

152

О.М. Гострик,
О.О. Барабаш

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ

154

А.Р. Гребенюк

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

155

Л.О. Гришина,
І.А. Хмарська

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

157

В.О. Дерменжі

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

159

О.Є. Джур

ІЄРАРХІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

161

А.А. Дискіна,
Е.І. Некрасова

АНАЛІЗ ФІНАНСОВГО СТАНУ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

163

А.М. Живець

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

165

Г.І. Задорожко

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІТАБЕЗПЕКИ ВПРОВАДЖЕННЯХМАРНИХТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

167

Н.М. Кирилко

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

169

Ю. В. Ковтуненко,
Ю. І. Оркуш,
Д. Д. Присакар

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ, РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯАВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

171

О.О. Комліченко

АУТСОРСИНГ ЯК БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

173

В.І. Литвинюк

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТ

174

В.М. Лукашевич

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ», «КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» И «МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»

175

Н.С. Мамонтенко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

177

Н.В. Мілошевич

СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

178

В.О. Морохова,
О.В. Бойко,
І.Ф. Лорві

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

181

О.О. Нарожна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ CRM-СИСТЕМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

182

Л.А. Некрасова,
А.В. Христова

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

184

Т.О. Окландер

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

186

Т.В. Перегудова

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЗАСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

188

Н.І. Рафальська

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

190

О.М. Серікова

ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

192

О.М. Цвєткова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

194

Ю.О. Черненко

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

196

Є.І. Чернявська

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ФОРМИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

198

Б.И. Юхименко,
С.В. Малютина

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

200

Н.Г. Базавлук

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

201

V Формування інтелектуальних ресурсів суспільства: кадри, інтелектуальні продукти, інтелектуальний бізнесi

Е.Г. Бровкова,
Е.О. Мельникова,
М.В. Илинчук

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

205

И.Н. Епифанова,
В.И. Воробьева

НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

206

К.В. Ковтуненко,
Ю.В. Ковтуненко

КАРТИ РИЗИКІВ, ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

208

О.Б. Коломіна

МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

210

А.В. Пашкова

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

212

О.В. Погорєлова,
Л.Ю. Вдовиченко

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

215

Н.С. Поповенко

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

217

Н.В. Ротань

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

219

Н.А. Скрипник,
Е.А. Олейникова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯИЙ

221

Е.Б. Хаустова

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКТИВІВ

223

Л.І. Чернишова

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНИХ АСПЕКТІВ КАДРОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

225