XXIV науково-практична конференція
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір»

Шановні колеги! Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Наукова рада з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Одеський національний політехнічний університет, Український союз промисловців і підприємців, Громадська організація «Агенція європейських інновацій», Громадська організація «Академія сучасного політика» та ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ ОНПУ Запрошують Вас взяти участь у роботі XXIV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір», яка відбудеться 19-21 червня 2019 року.

Завантажити інформаційний лист.

Загрузить информационное письмо.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Перший день

Другий день

ФОТОЗВІТ

Переглянути фотозвіт

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Завантажити програму конференції.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

М. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного розвитку на основі випереджаючого зростання високотехнологічних галузей промисловості, дослідження аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів стійкого економічного зростання в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, закладів вищої освіти, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями.

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

 • інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для виходу України з економічної кризи;
 • регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу;
 • національні та регіональні інноваційні системи та програми, проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури;
 • проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах структурних змін в економіці;
 • поєднання можливостей і потреб науки, освіти та виробництва в Україні, представлення науково-технічних розробок закладів вищої освіти, національних академій наук; налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво в інноваційній сфері;
 • розвиток механізмів державного управління та нормативно-правової бази інноваційної діяльності в Україні, створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та відкриті інновації, питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цивілізаційний поступ наукоємного суспільства: загальнодержавні та регіональні механізми стратегії «Індустрія 4.0»;
 • історія науки і техніки через призму інновацій;
 • трансформація наукових знань у виробничу функцію та інформаційно-технологічна підтримка цього процесу;
 • сучасні механізми запиту на результати науки щодо розвитку технологічної сфери виробництва, державна та підприємницька мотивація стимулювання технологічного оновлення сфери виробництва;
 • чутливість сфери прикладної науки до появи нових запитів від практики, засоби створення інтерфейсів передачі запитів практики до наукової сфери.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ ОНПУ, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції.

 • Обсяг матеріалів -не більше 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел;
 • Текстовий редактор – Microsoft Word 1997 – 2007;
 • Параметри сторінки – А4;
 • Поле зліва – 3 см;
 • Поле справа – 1,5 см;
 • Поля нижнє і верхнє – 2 см;
 • Верхній колонтинул – 1,27 см;
 • Нижній колонтитул – 1,5 см;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Розмір шрифта – 12 пт;
 • Міжрядковий інтервал – 1,15;
 • Абзацний відступ – 0,75 см;
 • Вирівнювання – по ширині;
 • Сторінки тез не нумеруються.

Більш докладна інформація про оформлення тез наведена в інформаційному листі.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються наступні форми участі в роботі конференції:

  • Очна форма, яка передбачає участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована програма конференції, друкований збірник або електронна версія збірника матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств);
  • Дистанційна форма яка передбачає публікацію тез та пересилку друкованого або електронної версії збірника матеріалів конференції.

Більш докладна інформація щодо форм участі та організаційних внесків для громадян України та іноземних громадян наведена в інформаційному листі.

Для включення в програму конференції до 10 травня 2019 р. необхідно:

1. Зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою http://stepscenter.org.ua/registr або надіславши її на еmail: odessa@stepscenter.org.ua (зразок заявки учасника).

2. Надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, надіслані на адресу оргкомітету пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. Відповідальність за достовірність змісту несе автор. Публікація тез у збірнику здійснюється в авторській редакції. Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки – відхиляються, про що на email авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – Укрпоштою за вказаними в заявці учасника реквізитами, та після конференції на сайті ЕКОНОМІЧНОГО НАУКОВОГО ПОРТАЛУ ОНПУ.
Учасники конференції мають можливість безкоштовно опублікувати власні статті у фахових економічних журналах ОНПУ, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету Одеса65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
тел.: +38(048)705-83-38, +38(048)705-83-97
Адреса оргокомітету Київ01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 60, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43
eMailodessa@stepscenter.org.ua

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови комітету:

Маліцький Б.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Оборський Г.О., д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Соловйов В.П., д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Філиппова С.В., д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Відповідальні секретарі комітету:

Продіус О.І., відповідальний секретар комітету від Одеського національного політехнічного університету, к.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Сенченко В.В., відповідальний секретар комітету від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Науково-організаційний комітет конференції

Маліцький Б.А., співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».
Оборський Г.О., співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.
Соловйов В.П., співголова комітету, д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».
Філиппова С.В., співголова комітету, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.
Продіус О.І., відповідальний секретар комітету від Одеського національного політехнічного університету, к.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
Сенченко В.В., відповідальний секретар комітету від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».
Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Балан О.С., д.е.н., проф., професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету.
Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.
Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».
Грачев О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Дікусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.
Дроговоз Ю.С., віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців.
Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).
Колесник М.М., керівник ГО «Академія сучасного політика».
Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція європейських інновацій».
Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Макаренко І.П., к.е.н., директор Інституту еволюційної економіки, проф. кафедри економічної кібернетики Українського гуманітарного інституту, с.н.с. ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».
Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.
Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».
Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан Факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м. Белград).
Рубель О.Є., д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Чайка Д.Ю., к.г.н., генеральний директор Директорату інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.
Шовкалюк В.С., радник Міністра освіти і науки України.
Щербін В.К., к.філ.н., завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2017 рік: Матеріали конференції

Вступ

4

Андрощук Г.О.ОЦІНКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

6

Бойко О.М.МІЖНАРОДНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ПАРКІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ

12

Бороздих Н.В.КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ МУЗЕЇВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

20

Булкин И.А.КРИЗИС ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ: ОСОБЕННОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА

24

Вовченко О.В.БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР У ВСІХ СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

31

Гарнат А.А.,
Дроговоз Ю.С,
Макаренко И.П.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ

35

Головатюк В.М.ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА МАСОВИХ ІННОВАЦІЙ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

42

Голубятнікова Н.В.ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

50

Грига В.Ю.ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОПИТУ В ЄС

54

Гусєв В.О.,
Мельник С.М.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

60

Давидюк Л.П.,
Калінін В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТРУДОРЕСУРСНУ СКЛАДОВУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

66

Денисюк В.А.СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ С НЕКОТОРЫМИ ЧЛЕНАМИ ЕВРОСОЮЗА (2012 -2016 г.г.)

71

Дорошук А.А.,
Граціотова А.А.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОТЕНЦІАЛУ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

80

Дульська І.В.НЕОБХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ШИРШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ

84

Іванова А.С.,
Коротченко А.П.
СТРАТЕГІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗГОРТАННЯ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

90

Казьміна О.П.ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

93

Каплинський О.В.НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЄС ТА СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ УКРАЇНОЮ

97

Кацман М.Д.,
Жуков В.А.
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

102

Корнійчук О.П.ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

112

Кузьменко В.П.РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЕВОЛЮЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ І СТАЛОМУ ЦИКЛІЧНОМУ РОЗВИТКУ

115

Кульчицький І.І.ПЛАТФОРМА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

122

Литвинко А.С.ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ТА ІННОВАЦІЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВАХ

126

Лі А.К.ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

131

Лукьянова Ю.О.,
Харічков С.К.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАТИКИ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

140

Лук’янченко В.В.,
Свіщова Н.С.,
Силка І.В.
ІННОВАЦІЙНІ МАЛІ І СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

145

Макаренко И.П.ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА РАЗВИТИЯ: НА ПРИМЕРЕ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

148

Мальцев В.С.,
Кореняко Г.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЇНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

155

Мальцев В.С.,
Кореняко Г.І.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РІВНЕМ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

161

Матвієнко Р.В.,
Федоркін Д.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

167

Морозова С.А.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ ІННОВАЦІЇ, ДОДАНА ВАРТІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

171

Нікітін Ю.О.,
Кульчицький О.І.
РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

175

Nikitin Yuriy O.,
Melnik Marina V.
THE MODEL OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE AND UKRAINE’S INTEGRATION TO EUROPEAN UNION

180

Ночвай В.І.ПОКРАЩЕННЯ ОБМІНУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ДОСТУПУ ДО НАУКОВИХ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР

183

Олейникова О.О.,
Скрипник Н.А.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

190

Павленчик Н.Ф.,
Павленчик А.О.
СОЦІАЛЬНІ НЕГАТИВИ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

195

Панченко М.О.ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

201

Пила В.І.ЩОДО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ТА ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

206

Поболь А.И.ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

208

Попович А.С.,
Кострица Е.П.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКИ В УКРАИНЕ, РОССИИ И БЕЛАРУСИ

214

Попович М.М.НЕФОРМАЛЬНА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАДЛЯ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

221

Радосавлевич Милан,
Соснов А.С.
ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

230

Рижкова Ю.О.КОНЦЕПЦІЯ «ІНДУСТРІЯ 4.0.» ЯК ПОШУК МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

241

Рубель О.Є.,
Жихарева А.А.
ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ ПРОЕКТУ З КООРДИНАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ DANUBE-INCO.NET

246

Сенченко В.В.,
Соловьев В.П.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОДЕЛИ «ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ СПИРАЛИ» ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

251

Сигуа Г.В.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ГРУЗИЯ

257

Сидорчук О.Г.ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВЕКТОР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

262

Скрипник Н.А.,
Олейникова О.О.
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СОВРЕМЕННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИЯХ

266

Соловьев В.П.НАУКА И ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

271

Studinska G.Y.INNOVATIVE MAGNETISM OF BRANDING

278

Тернюк Н.Э.,
Бушнов В.В.,
Крюков А.В.
СОЗДАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ИННОВАЦИОННОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. БИРЖА ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

284

Толмачов С.С.,
Харічков С.К.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОЗНАКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАТИКИ ЯК ЧИННИКА НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

288

Хименко О.А.ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КООРДИНАТАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

293

Хименко О.А.СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

298

Хребтов А.О.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И КРИТЕРИЙ ИСТИННОСТИ ФРЕНСИСА БЕКОНА

303

Цилибина В.М.ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИК УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА СТРАН ЕВРОСОЮЗА

309

Шадура В.М.,
Шевченко А.Ю.
РОЛЬ НАУКИ В РОЗБУДОВІ ІННОВАЦІЙНІЙНОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

315

Шиманська К.В.ПРОЯВ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

322

Шовкалюк В.С.,
Чайка Д.Ю.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

326

2017 рік: Том 2

Бандус В.О. ВІКТОР ОПАНАСОВИЧ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, ЯК ОДИН З ОРГАНІЗАТОРІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В ОДЕСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Філіпова О.І. МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ

Грушицька І.Б. АКАДЕМІК В.А. КОСИНСЬКИЙ – ВИКЛАДАЧ СТАТИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

12 

Мініна І.С. С.М. ЯМПОЛЬСЬКИЙ ЯК ОРГАНІЗАТОР ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ В ОДЕСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ

17 

Сінягіна К.А.ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ Г.А. ГАМОВА

21 

Сухотеріна М.І. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

26 

Сухотеріна Л.І. НОВІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

29 

2016 рік: Том 2

Рижкова Ю.О.

Стратегія розумної спеціалізації як інструмент стимулювання інноваційного розвитку регіонів

19

Передмова

3

Вітання від Міністерства освіти і науки України

4

Резолюція

5

Маліцький Б.А.Концептуальні положення модернізації науково- технологічної сфери і політико економічні умови її здійснення

7

Продіус О.І.Креативний менеджмент як важлива складова економічної безпеки промислового підприємства

24

Фролова Л.В.,
Брагіна О.С.
Вдосконалення системи бюджетного управління на основі переходу до процесно-орієнтованих принципів управління

28

Пустовий О.Ю.,
Костін Ю.Д.
Енергозбереження в машинобудуванні, як фактор інноваційного розвитку підприємств

33

Ковальчук О.В.,
Аверіхіна Т.В.
Нематеріальні активи як інструмент інноваційного розвитку підприємства

37

Коцага А.О.,
Аверіхіна Т.В.
Передумови та чинники економічної безпеки підприємницької діяльності

40

Захарченко В.І.До питань про цінові «пухирі» в трансформаційній економіці

43

Філиппова С.В. ,
Дащенко Н.М.
Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств та його складові

47

Битий А.В. Системи підтримки прийняття рішень в управлінні інформаційним потенціалом підприємства

50

Боденчук Л.Б. Модифікація методичного підходу до оцінювання потенціалу розвитку підприємства

54