Науково-практична конференція
“Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України”

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України», яка відбудеться 11-12 жовтня 2012р. в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Національна академія наук України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Український фонд підтримки підприємництва

Одеський національний політехнічний університет

Одеська обласна державна адміністрація

Одеська обласна рада

Одеська торгово-промислова палата

Тематичні напрямками роботи конференції:

  • Потенціал малого підприємництва: основні характеристики, критерії оцінки та механізми підвищення ефективності його використання для забезпечення сталого розвитку регіонів України
  • Шляхи удосконалення державної та регіональної політики щодо зміцнення економічного, соціального та екологічного потенціалу підприємництва для забезпечення сталого розвитку України
  • Моделі взаємодії суб’єктів підприємництва, держави та суспільства, спрямовані на сталий розвиток України
  • Проблеми вдосконалення підприємницького середовища в Україні

Докладніше щодо вимог до подання та структури статей (тез доповідей) Ви можете ознайомитися завантажив “Інформаційний лист”.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету

Служба вченого секретаря, ІПРЕЕД НАН України,
Французький бульвар, 29, м. Одеса, 65044, корпус 1, каб.24, 25; корпус 2, каб.32

Телефон

(048) 724-39-86 – Карпінська Ганна Володимирівна
(048) 722-66-74 – Хумарова Ніна Іпполитівна

eMail

biznessdev@mail.ru

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2012 рік: Матеріали конференції

І. ПОТЕНЦІАЛ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ  

Ананська М.О.

Технологія постановки бюджетування на малих підприємствах

16

Бутенко А.І.,
Лазарєва Є.В.,
Сараєва І.М.

Методологічні аспекти визначення підприємницького потенціалу регіону

18

Варчук О.А.

Витрати малого підприємства: проблеми визначення

20

Говорушко Т.А.

Методологічні підходи до встановлення конкурентних переваг малих підприємств

22

Гришина Н.В.

Роль малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку Миколаївської області

26

Громова О.М.,
Малькова О.В.,
Косовський А.В.

Перспективы развития традиционных видов морехозяйственной деятельности

28

Карапейчик І.М.

Потенциал малого предпринимательства: определение и методологоия оценки

30

Карпінська Г.В.,
Бутенко І.А.

Пріоритетні види малого бізнесу Херсонської області

32

Кісеоларь М.Г.

Підприємницький ресурс у розвитку альтернативної енергетики в регіонах

35

Козак К.Б.,
Чернякова Р.А.

Роль розвитку персоналу у формуванні капіталу підприємств регіону

37

Кочетков В.В.

Побудова стратегії малого підприємства з використанням коефіцієнта відповідності

39

Купінець Л.Є.

Потенціал підприємництва у створенні сектору екологічних послуг

41

Лисюк В.М.,
Тепляшин А.Ю.,
Шевченко О.Є.

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності шляхом залучення фондових інструментів

43

Сафарова Р.В.

Эффективное взаимодействие «ВУЗ – Предприятие»

45

Сафонов О.В.

Економіко-екологічний потенціал енергетичної безпеки України

47

Сухотеріна М.І.

До питання про показники моніторингу діяльності машинобудівних підприємств у післяприватизаційний період

49

ХодаківськаО.В.,
Бігдан О.В.

Органічне виробництво – потужний потенціал аграрного підприємництва у контексті забезпечення сталого розвитку

51

ІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО,
СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

Ажнакін С.Г.

Усовершенствование государственной политики относительно усиления потенциала развития энергогенерирующих предприятий

54

Барабаш О.О.,
Нагірна К.О.,
Лукащук В.В.

Взаємодія підприємницьких структур фінансового сектору та органів державної влади

56

Басюркіна Н.Й.

Роль держави в регулюванні процесів укрупнення в агропромисловій сфері

60

Волохова М.П.

Оподаткування прибутку підприємств України в системі податкового регулювання

62

Ворожейкін О.О.

Мережеві технології як інструмент посилення взаємодії влади та підприємництва

65

Громова О.М.,
Маркова Т.Д.

До питання удосконалення державної політики еколого-економічної ефективності теплозабезпечення на базі НВДЕ

67

Громова О.М.,
Косовський А.В.

Систематизация нормативных документов в области управления морехозяйственной деятельности

69

Дем’яненко С.Г.,
Золотов В.І.

Экологический франчайзинг в усилении потенциала предпринимательства

71

Дубницький В.І.

Особливості управління маркетингом промислового малого підприємства в умовах сталого розвитку регіону

73

Ковтуненко К.В.,
Шацкова Л.П.

Напрямки державної політики щодо зміцнення інтелектуального потенціалу

77

Кухарська Н.О.

Механизмы реализации стратегии экономического развития региона

79

Лайко О.І.

Сучасна концепція дослідження і регулювання інвестиційного процесу

81

Лукаржевська К.Ю.

Особливості підприємницької діяльності у природоохороної сфері (на прикладі відтворення цінних водних ресурсів)

83

Луніна В.Ю.

Основні напрямки розвитку промислового міста: аспекти збалансованої екологічної політики

85

Нікішина О.В.

Шляхи удосконалення державної політики на інтегрованому зерновому ринку України

89

Обнявко Т.С.

Напрямки модернізації потенціалу підприємств ВПК

91

Рассадникова С.І.

Рекламуння розбудови та інвестування екологічної інфраструктури

93

Фесенко О.А.

Формирование условий активизации предпринимательских инициатив в рыбопромышленном комплексе Одесского региона

95

Шацкова Л.П.

Шляхи удосконалення державної політики щодо зміцнення інтелектуального потенціалу підприємництва в Україні

97

Шлафман Н.Л.,
Кір’язрова Т.О.

Напрямки удосконалення податкової системи України

101

Шлафман Н.Л.,
Стоянова М.М.,
Городинський А.Л

Напрямки дерегуляції діяльності малих підприємницьких структур в Україні

103

ІІІ. МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА,
ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА, СПРЯМОВАНІ НА СТАЛИЙ
РОЗВИТОК УКРАЇНИ  

Андрєєва Н.М.,
Козловцева В.І.

Екологічний франчайзинг як механізм активізації підприємницької діяльності у харчовій промисловості в умовах сталого розвитку

106

Буркинський Б.В.,
Циналєвська І.А.

Інструменти захисту інтересів вітчизняних експортерів за кордоном

108

Головіна О.І.

Разработка системы оценочных показателей для контроллинга в системе природопользования

111

Гончаренко О.М.

Инновационные процессы как фактор обеспечения устойчивого развития предприятия

113

Дем’янченко А.Г.

Бизнес-модели организации работы крупных мировых портов

115

Колодинський С.Б.

Стимулююча роль колективних інтересів в підприємництві

117

Купріна Н.М.

Концептуальный подход к управлению реструктуризацией предприятий пищевой промышленности Украины

119

Павлінчук О.О.

Совместное предприятие как форма взаимоотношения государства и предпринимательства

121

Сааджан И.А.,
Сааджан В.А.

Модернизация промышленности и предпринимательство

123

Степанов В.М.,
Степанова Є.В.

Проблеми багатокритеріальних оцінок складних природоперетворюючих проектів

125

Філиппова С.В.,
Ван Тао

Модель оценки потенциального партнера машиностроительного предприятия по разработке инноваций

127

Черчик Л.М.

Трансформація трипартизму на засадах сталого розвитку

129

ІV. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ  

Бровкова К.В.,
Бровкова О.Г.,
Соколи І.І.

Вдосконалення підприємницького середовища туристичної складової економіки України

132

Гречкосій І.Д.

Потенціал промислових підприємств в процесі розвитку антикризового управління

134

Курносова А.В.

Аналіз програм підтримки малого підприємництва в аспекті інноваційного розвитку регіонів

137

Лукащук В.В.

Проблеми розвитку малих підприємств в Миколаївській області

139

Ляшенко В.І.,
Колєснікова А.В.

Финансовое стимулирование развития малого предпринимательства

142

Мельник Н.В.

Шляхи підвищення ефективності інвестиційної політики в харчовій промисловості України

145

Нізяєва С.А.,
Дашковський О.С.

Трансферне забезпечення економічної безпеки підприємства

149

Сараєва І.М.,
Носова Н.І.

Тенденції розвитку підприємництва в Одеському регіоні

152

Тараканов М.Л.

Фактор товарного рынка в логистической поддержке реализации продукции

156

Філиппова С.В.,
Крючкова І.Р.

Взаємодія промислових підприємств та банків в напрямку інвестування розвитку

158