Бавико
Олександр Євгенович
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічний простір, економіка інформаційно-комунікаційних технологій, економіка регіону, електронна комерція, інновації у харчовій промисловості, методи управління, модернізація, підприємницька діяльність, проблеми економічної євроінтеграції, управління якістю, фактори і тенденції розвитку ринків, харчова промисловість

      

Балан
Олександр Сергійович
Адміністративний менеджмент, алгоритми, ефективність діяльності, інвестиції, інвестиційні проекти, метод, модель, податкова система, прийняття рішень, промислові підприємства, публічне управління, управління персоналом, управлінські рішення.

      

Башинська
Ірина Олександрівна
Блокчейн, експертна оцінка, інноваційно-інформаційні технології, безпека підприємства (безпекоорієнтоване управління), інтернет–маркетинг, міжнародні контракти, міський пасажирський транспорт (тарифна політика, інноваційні соціальнозначущі проєкти, прийняття управлінських рішень), розумне місто, промисловість, смартизація бізнес-процесів (SMART-підхід, смарт рішення), туризм та гостинність (готельно-ресторанний бізнес), управління проєктами, управління ризиками (ризик-менеджмент, культура управління ризиками).

      

Бельтюков
Євген Афанасійович
Виробничий потенціал, ефективність, забезпечення розвитку, інвестиційне забезпечення, інновації, інноваційна діяльність, конкурентна стратегія, оцінка конкурентоспроможності, потенціал інноваційного розвитку, продуктивність, промислове підприємство, стратегія інноваційного розвитку, управління розвитком.

      

Волощук
Лідія Олександрівна
Аналіз, аудиторські ризики, економічна безпека (безпекоорієнтоване управління, інноваційна безпека, інтелектуальна безпека, фінансова безпека, фінансово-економічна безпека), економічний розвиток, інноваційна економіка, інноваційний розвиток (інноваційна активність, інноваційна діяльність, інноваційний капітал, інноваційно-інвестиційна стратегія, інноваційний потенціал), обліково-аналітичне забезпечення, оцінювання, підприємство, промисловість, регіон, стратегія, управління.

      

Гусаріна
Наталія Вікторівна
Безпека, бізнес-середовище, децентралізація, економічний розвиток, зміни зовнішнього середовища, інновації, інноваційна активність, місцеве самоврядування, система, стандартизація та сертифікація, суднобудування, торгове підприємство, управління.

      

Добрянська
Наталя Анатоліївна
Витрати, державне регулювання, державний борг, державно-приватне партнерство, децентралізація, економічна безпека підприємства, інвестиції, інновації, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, регіону, регіональна економіка, туристичний бізнес, управління витратами.

      

Єрмак
Світлана Олександрівна
Антикризове управління, екосистема інновацій, євроінтеграція, інклюзивний розвиток, інноваційна діяльність, інноваційна сприйнятливість, криптовалюта, механізми економічного управління, підприємство, планування, стратегічне управління, харчові продукти, цифровізація.

      

Замлинський
Віктор Анатолійович
Бізнес-адміністрування, бізнес етика, інтенсифікації підприємств агропродовольчого сектору (управління біоресурсами), корпоративна соціальна відповідальність, репутація бізнесу, модель динаміки конфліктів команд, реноваційні механізми, розвиток бізнесу, стратегії управління конфліктами, стратегічний менеджмент, управління людськими ресурсами, фінансова інженерія, фінансова система.

      

Захарченко
Віталій Іванович
Глобалізація, економіка промисловості, інвестиції та інновації, конкурентна розвідка, концесія, логістика, менеджмент, метод, проектування, регіональна економіка, стратегія, трансформація, управлінське консультування.

      

Коваленко
Олександр Михайлович
Бізнес-структури, вертикально-інтегровані структури, ефективність вищої освіти, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність регіону, лідерські якості менеджера, маркетингова діяльність, нормування праці, організаційно-економічний механізм розвитку, організаційна культура підприємства, ризик-менеджмент, управління інноваційним процесом, харчова галузь.

      

Ковальова
Олена Миколаївна
Венчурне фінансування, державно-приватне партнерство, інвестиційний потенціал, професійна діяльність на фондовому ринку, публічне розміщення цінних паперів, ризик-менеджмент, ринок корпоративних облігацій, управління активами, фінансова діяльність, фінансовий інжиніринг, фінансовий менеджмент, фінансовий ринок, хеджування ризиків.

      

Ковтуненко
Ксенія Валеріївна
Аналіз активності розвитку підприємств, банківське кредитування підприємств, джерела фінансування, диверсифікація, інноваційна активність, інновації, інтелектуальний капітал, логістична система підприємства, кадровий потенціал, комерціалізація, механізм управління розвитком, виробниче підприємство, управління структурою капіталу.

      

Ковтуненко
Юрій Володимирович
Бізнес-планування, готельно-ресторанний бізнес (аналіз розвитку, гостинність), диверсифікація, диверсифікація діяльності бізнес-структур, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інтелектуалізація, економічний аналіз, логістична система підприємства, механізм управління підприємством, стратегія, структура капіталу, управління витратами.

      

Кулінська
Анжела Вікторівна
Банківський сектор, врегулювання боргової безпеки, державне управління, європейська інтеграція України, забезпечення інвестиційної безпеки, згладжування коливань курсу валюти, національна економіка, національна економічна безпека, оптимальний рівень валютної безпеки, реформування місцевого самоврядування, територіальні громади, фінансовий контроль, фінансовий механізм.

      

Лебедєва
Віра Василівна
Аграрний сектор, адміністративні послуги, державно-приватне партнерство, диверсифікація діяльності, економічний потенціал, інноваційні витрати, інтернет-маркетинг, міжгалузева інтеграція, модель оцінювання ефективності, установи державного управління, потенціал підприємства, публічне управління, транспортні послуги.

      

Липинська
Олена Андріївна
Асиметрія транспортних ринків (асиметрія у транспортній сфері), безпечні ланцюги поставок, водний транспорт, експедитор (відповідальність експедитора, агент, принципал), інституційне підґрунтя, морське приморське сполучення, морський транспорт, науковий інструментарій, перевезення (мультимодальні та інтермодальні перевезення); транспортні послуги (функціонування транспортних послуг України, ринок морських транспортних послуг), транспортно-експедиторське підприємство, уповноважений економічний оператор, чинники асиметрії.

      

Некрасова
Любов Аркадіївна
Взаємодія бізнесу та місцевої влади, виробниче підприємство, децентралізація, інвестиційний аналіз проєктів розвитку, інвестиційний потенціал регіону, інноваційна діяльність, моделювання розвитку, об’єднана територіальна громада, оцінка конкурентоспроможності, потенціал інноваційного розвитку, сталий розвиток, стратегічне планування, стратегія розвитку.

      

Окландер
Михайло Анатолійович
Банківські установи, інновації, логістика, маркетинг, маркетингові дослідження, реклама, ризикологія, сегментування, система маркетингової інформації, ціноутворення, цифровий маркетинг, клієнтоорієнтовність, комунікації.

      

Продіус
Оксана Іванівна
Ефективність управління персоналом, економічна безпека, людський капітал, інклюзивний розвиток, конкурентний потенціал, корпоративні стратегії, підприємницькі парадигми, проектний менеджмент, розвиток інклюзивних інновацій (інклюзивні інновації, інноваційна діяльність осіб з обмеженими можливостями, працевлаштування осіб з обмеженими можливостям), реінжиніринг управління бізнес-процесами, соціальна відповідальність, стратегування інноваційного розвитку (проблеми розвитку інноваційної діяльності, інтенсифікація інноваційної діяльності, впровадження інноваційних проектів), управління персоналом.

      

Соколи
Іван Іванович
Авіабудування, авіаційне двигунобудування, авіаційна наука, авіаційна промисловість, авіаційне приборо- та агрегатобудування, авіаційно-ремонтне виробництво, літакобудування, ринок пасажирських авіаперевезень, ринок вантажних авіаперевезень, ринок авіаційних послуг, розвиток авіаційної галузі, структурна трансформація авіаційної галузі, цивільна авіація України.

      

Соколовська
Зоя Миколаївна
Багатопідходне імітаційне моделювання, віртуальні підприємства, економічна діагностика (господарчих ситуацій, інвестиційних альтернатив в умовах ризику та невизначеності), імітаційні експерименти, ІТ-компанії, конкурентоспроможність, моделі ринкової економіки (математичне та комп’ютерне моделювання складних економічних процесів та систем), програмно-технологічні платформи моделювання, прогнозування, промислові підприємства, страхові компанії, стратегії розвитку, сталий розвиток.

      

Філиппова
Світлана Валеріївна
Безпека, диверсифікація, державно-приватне партнерство, інноватика (інноваційне підприємництво, інноваційна трансформація виробництва, інноваційні технології управління, управління інноваційним розвитком), компетентності, мале підприємництво ( міжнародна компанія, профіль підприємництва) , організаційно-економічне забезпечення (організаційні зміни), ризик-менеджмент, соціальна відповідальність і корпоративна трансформація (корпоративна культура, корпоративне управління), сталий розвиток, стратегічний менеджмент (стратегічне управління, стратегічна ефективність), управлінський аналіз, управлінський інструментарій.

      

Філіппов
Володимир Юрійович
Випереджальний розвиток, інкубація та акселерація бізнесу, інноваційний розвиток (інноваційні технології управління, управління інноваційним розвитком), інформаційна система підприємства, інформаційно-інноваційні економіка (технології, потоки, забезпечення), мале підприємництво, механізм управління, міський пасажирський транспорт, розумне місто, системно-інтегроване управління, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток (імперативи сталого розвитку), стратегічний менеджмент.

      

Фролова
Лариса Володимировна
Бізнес-модель підприємства, бюджетне управління, економічна безпека, економічна безпека підприємства, економіко-математичне моделювання, інноваційні технології управління, капіталізація, критерії ефективності, маркетингова товарна стратегія, стратегічне управління, торговельні підприємства, управлінська інформація, управлінські рішення.

      

Черкасова
Тетяна Ігорівна
Економічний розвиток, забезпечення ефективності модернізації комунальної теплоенергетики, збалансована система показників, інвестиційний потенціал аграрних підприємств, контролінг, організація технологічного аудиту, оцінка ефективності проєктів модернізації підприємств, підвищення енергоефективності виробництва, система економічного управління підприємством, сталий розвиток страхових компаній, управління інноваційним процесом промислового підприємства, фінансування програм інноваційного розвитку промислових підприємств, формування та оцінка інноваційного потенціалу виробничого підприємства.

      

Чукурна
Олена Павлівна
Доларизація, ефект переносу динаміки курсу валют на ціни, інноваційний потенціал, інформація в складі ціни товару, когнітивний маркетинг, конкурентоспроможність, логістика, маркетингове ціноутворення, моделювання курсів валют, рентабельність активів, цінова динаміка, ціновий ризик, чинники ціноутворення.

      

Яшкіна
Оксана Іванівна
Інноваційна діяльність, інтернет-маркетинг, логістика (транспортні ризики, ризики управління запасами), маркетингова інформація, маркетингові дослідження, машинобудівні підприємства, моделювання, показники соціально-економічного розвитку, прогнозування, ризики ціноутворення, технологічні інновації, управління лояльністю, цифровий маркетинг.