Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового співробітництва

24-25 жовтня 2013 року на базі Одеського нацiонального полiтехничного Унiверситету відбудеться «Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового співробітництва». Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в цьому заході.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
4 жовтня 2013 року, 14.30 – урочисте відкриття виставки наукових досягнень ВНЗ України.
25 жовтня 2013 року, 10.30 – 17.00 – пленарні засідання.

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Поточна ситуація трансферу технологій в Японії та Україні
  • державне регулювання у сфері трансферу технологій в Україні;
  • механізми та інструменти трансферу технологій;
  • особливості законодавства України в сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, міжнародна практика, міжнародні правові акти та угоди;
  • авторське право та суміжні права в сучасних умовах міжнародного співробітництва;
  • комерціалізація інтелектуальної власності в Японії та можливість використання її досвіду в Україні.
 2. Знання та управління інтелектуальною власністю у співробітництві технічних університетів
  • механізми комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок в умовах високотехнологічного виробництва;
  • захист прав суб’єктів інтелектуальної власності та розподіл цих прав між суб’єктами (університетом, розробником, інвестором та іншими).
 3. Введення трансферу технологій в окремих галузях економіки
  • трансфер технологій у галузях: ІТ, атомної енергетики, нетрадиційної енергетики, біомедицини та біоінженерії, машино будівництва, аерокосмічної техніки, екології та раціонального природокористування;
  • методика оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності Японії та України.
 4. Удосконалення наукового та науково-технологічного співробітництва України та Японії
  • реалізація спільних інвестиційних та наукових проектів;
  • міжнародна кооперація трансферу технологій.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ:
Презентації інноваційних проектів повинні містити слайд-шоу, стенди, діючи моделі, макети, тощо. Опис проектів, коментарі, підписи повинні бути виконані українською та англійською (обов’язково) мовами. Робоча виставкова площа, що надається учаснику, складає 4 кв. м.
Перелік розробок, що виносяться на презентацію мають бути представлені в Оргкомітет до 10 жовтня 2013 року в електронному вигляді.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Тези доповідей обсягом до 5 сторінок, не враховуючи ілюстративного матералу (формат тез А4, шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал 1, усі поля по 2 см) українською або російською та англійською (обов’язково) мовами мають бути представлені в Оргкомітет до 10 жовтня 2013 року.
На початку тексту необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими капітелями подається назва публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 12 кегль, напівжирний). З наступного рядка, з абзацного відступу починається основний текст тез доповіді. Список джерел та літератури («Бібліографічні посилання») подається в кінці тексту в алфавітному порядку (12 кегль). Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число – порядковий номер позиції у списку джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного аркуша. Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, а посилання – відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, №5, 2009 рік). Ілюстративні матеріали (рисунки, схеми) додатково надаються окремими файлами у форматі .tiff, .jpeg, .psd.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету

65044, Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, кафедра Обліку, аналізу та аудиту

Телефон

(048) 705-84-31

eMail

conf_ipr@list.ru – для подання матеріалів і зворотнього зв’язку, тема листа: «Прізвище авторів»

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2013 рік: Матеріали конференції: Том 1

Азаров О.Д.,
Стейскал В.Я.

Аудіо-ару — багатоканальні автоматичні регулятори рівня звукового сигналу для кабельного телебачення

5

Азаров О.Д.,
Стейскал В.Я.

Цифровий телефонний інтерфейс

6

Антощук С.Г.,
Галченков О.М.,
Хлебников С.Л.

Підходи к створенню проектних лабораторій в області іт-технологій

8

Balabanov K.V.

Modern trends in the development of the global innovation area

10

Berzhansky V.N.,
Shaposhnikov A.N.,
Prokopov A.R.,
Vishnevskii V.G.,

Basiladze G.D.,
Dolgov A.I.,
Karavainikov A.V.,
Mikhailova T.V.,
Nedviga A.S.,
Pankov F.N.,
Lugovs’kyy N.V.

Magneto-optical materials and sensors

13

Bespalova S.V.,
Malashenko N.P.,
Bogdanova S.O.,
Savkevych O.V.,
Radio S.V.

Transfer and commercialization of technologies in ukrainian universities: problems and prospects

17

Bozhydarnik V.,
Vakhovych І.,
Savchuk P.

Situation and perspectives of activation of innovative activity in volyn region in
the context of regional development strategy

19

Bokov V.A.,
Pershyna K.D.,
Sotskova L.M.

Assessment tests for waterbalanced technologist

23

Bolshakov V.,
Savytskyi M. ,
Grosman S.,
Kotov M.

Application of concrete filled tubular columns to prevent progressive collapse of structures

25

Бондаренко В.Л.,
Симоненко Ю.М.,
Чуклин А.П.

Комплекс криогенных технологий для получения редких газов из атмосферного воздуха

30

Boryak K.,
Manzaruk M.,
Razumovskiy A.

Introduction to a new approach to testing hydraulic shock absorbers on the new generation игк-90.1 test facilities

37

Burya A.I.,
Lysenko A.B.

Details of polymeric composites

42

Вижва С.А.,
Лавренюк Я.В.,
Бедюх О.Р.,
Демченко П.І.,
Заславський В.А.

Розвиток системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

45

Voloshin M.D.,
Ivanchenko A.V.

Ecologically aimed treatment technology of municipal wastewater with high content of phosphate to the european standards

48

Voloshyn V.S.,
Cheiliakh A.P.,
Lentsov I.A.,
Yefremenko V.G.

Successful cooperation of pstu shei scientists with Japan

51

Vorobiyenko P.P.

In the field of next generation networks building

53

Vysochanskii Yu. М.,
Grabar A.A.,
Stoikа І.М.

Photorefractive crystal of sn2p2s6 type: growth and perspectives of applications

57

Hilyov A.,
Mironov V.

RESEARCH and development of synchronous vacuum circuit breakers on 27,5…35 kv

59

Gryniuk R.F.,
Bespalova S.V.,
Radio S.V.

Iinovative technologies of the donetsk national university and their transfer to some sectors of the economy

61

Gusev A.N.,
Shul’gin V.F.,
Hasegawa M.,
Linert W.

Coordination compounds on azole basis as promising optic materials

63

Dmytrychenko M.F.,
Dmytriyev M.M.,
Korpach A.O.,
Yegorov S.O.

Innovations, technology transfer are guarantees of economic development of the country

66

Dudnik O.V.,
Kurbatov E.V.,
Trefilova L.М.,
Andryushenko L.А.,
Tarasov V.О.,
Zajtsevskiy I.L.

Breadboard model of small-sized satellite instrument on the registration of energy charge particle fluxes

68

Yegorov B.V.,
Kaprelyants L.V.,
Danilova O.I.,
Fedosov S.N.

Implementation of innovations developed by an institution of higher education at enterprises of agricultural and industrial sector

71

Yerokhin A.L. ,
Nechyporenko A.S.,
Garyuk O.G.,
Chmovzh V.V.

Software and hardware systems for rhinomanometric research «optimus»

74

Zemlyakov A.E.,
Kuryanov V.O.,
Chirva V.Ya.

Glycosilated muramylpeptides: synthesis and biological properties

77

Kyrychenko A.

Open source cnc software for parallel manipulators

78

Klimova Е.М.,
Bozhkov А.I.,
Drozdovа L.А,
Lavinskaya Е.V.

The development of biosensor diagnostics of diffeent clinical phenotypes of myasthenia

81

Kobylyansky S.I.

New high-effective technologies, nano materials and equipment for various industries, ecology and medicine

84

Kojemiako V.P.,
Pavlov S.V.,
Lisenko G.L.,
Tuzansky S.E.

Laser therapeutic device «quantron-laser»

88

KolomietsL.V.,
Bratchenko H.D.,
Boryak K.F.,
Sulima L.O.

Metrological support medical equipment imported

90

Kopp V.,
Osinsky Y.,
Polivtsev V.,
Kartashov A.

Oscillating stepper pneumatic drive

92

Kosoy B.V.,
Utaka Y.,
Хмельнюк М.Г.,
Слободенюк M.И.

Технология микроканального испарительного терморегулирования

93

Kotsan I.,
Yatsyshyn M.,
Kuzhel E.

Legal protection of intellectual property objects in Lesya Ukrainka eastern European national university

99

Kotsan I.,
Yatsyshyn M.,
Kuzhel E.

Role and peculiarities of the influence of education on innovation processes in the region

102

Kharchenko V.P.,
Matiychyk M.P.

Prospects for implementing unmanned aerial vehicles designed at the National aviation university

104

Kharchenko V.P.,
Prusov D.Е.

An integrated approach realization for the remotely piloted aircraft systems development at the National aviation university

105

Kucheruk V.Y.,
Sevastyanov V.M.,
Mankovska V.S.

Resistance-to-voltage converter based on rl-diode generator of chaotic oscillations

109

Ляшенко В.,
Загірняк М.,
Oссoкинe Г.

Формаційна система пожежогасіння та концентратор для її реалізації

111

Martsynkovskyy V.A.,
Zahorulko A.V.

Research laboratory «sealing mechanics and vibrodiagnostics»

113

Maslov O.V.

Multiple energies passive computer y-tomography of nuclear fuel

114

Melnychuk S.V.,
Ushenko O.H.,
Zaplitnyi R.A.

Formation of innovative infrastructure in a contemporary traditional university in terms of Chernivtsi Yuriy Fedkovych national university

117

Mishchenko V.G.,
Yevseieva N.O.,
Bagriichuk O.S.,
Meniailo O.I.

Heat resistant stainless steel

119

Mishchenko V.G.,
Meniailo O.I.,
Bagriichuk O.S.,
Yevseieva N.O.

Regulation way of the carbon depletion process during the thermal treatment and device for its implementation

121

Novak N.G.

Technology transfer in Ukraine and Japan

123

Оборский Г.А.,
Мазуренко А.С.,
Скалозубов В.И.,
Козлов И.Л.,
Гудима А.А.

Основные направления международного сотрудничества по повышению эффективности энергетического хозяйства
и безопасности атомной энергетики с учетом уроков аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС Fukushima-Daiichi

125

Оганесян В.Т.

Повышение несущей способности причальных сооружений типа «больверк»

130

Ogorodnikov V.A.

Methods of transport vehicle velocity determination according to its failures as a result of traffic accidents

135

Opanasyuk A.S.,
Berestok T.O.

Research laboratory «optoelectronics and solar power engineering»

136

Osadchuk O.V.,
Osadchuk V.S.,
Krinochkin R.V.,
Zvygin O.S.,
Osadchuk Y.O.

Multichannel sniff recognizer and its their concentrations

139

Pavlov S.,
Vassilenko V.,
Kozemiako V.,
Kolisnik P.

Fiber-optical technology for analysis of vascular system

142

Palchevskyi B.

Computer system for functional-modular packaging machine design

143

Papchenko А.А.,
Kovalev S.F.,
Ovcharenko М.S.

Perspectives of multifunctional heat-generating aggregates application

145

Pelykh S.N.,
Maksimov M.V.

Lwr fuel element life control methods

147

Pivnyak G.G.

Transfer of technologies in alternative power engineering

150

Pikh Z.,
Lozynskyy A.

Lviv polytechnic national university: experience in technology transfer

152

Прокопович І.В.,
Духанина М.А.,
Монова Д.О.,
Ракіпова М.М.

Оцінка структурної чутливості об’єктів ливарного виробництва

154

Pshinko A.N.,
Myamlin S.V.

Technical and technological researches of Dnepropetrovsk national university of railway transport
named after academician V. Lazaryan

157

Rabotyagov K.V.

Sorptionproperties of utilization technical carbon

158

Savochkin А.А.,
Slobodeniuk А.А.

Virtual spectrum analyzer

160

Savchenko M.F.,
Volikov V.V.,
Savchenko M.M.

Designing of the fire suppression device for remote usage

162

Sadovoy A.V.,
Tishenko N.T.,
Tishenko E.V.

The optimal control system of the ball-tube millwhich grinds raw coal

165

Semenyuk V.,
Dekhtiaruk R.

Novel thermoelectric modules for cooling powerful leds

168

Skyba M.Ye. ,
Paraska G.B.,
Horiashchenko S.L.,
Skyba K.M.

The implementation of scientific elaborations through the university production and training centre

172

Sklabinskyi V.I.,
Kononenko N.P.,
Аrtyukhov А.E.,
Skidanenko M.S.

Equipment for production of granulated fertilizers and granules with porous structure

176

Слипченко Н.И.

О создании в Харьковском национальном университете радиоэлектроники механизма коммерциализации научно-технических разработок

178

Солдаткина А.В.

Экономическая основа трансфера технологий в инновационной экономике

181

Sopin P.K.,
Gaynulina J.N.,
Poliakov O.M.,
Pakhaliuk V.I.

Technological aspects of a serial production of surgical tool kits for hip replacement

186

Stadnyk I.

The theoretical background of vaneless dough kneading

187

Stepanenko S.N.,
Baklanov A.A.,
Ivanov S.V.,
Palamarchuk J.O.,
Pavlova A.V.

The use of high performance computing facility of the european center
for medium-range forecasts in chemical weather predicting

190

Sukhodub L.F.,
Yanovska G.O.,
Sukhodub L.B. ,
Kuznetsov V.M.,
Stanislavov O.S.

Composite apatite-polymer materials and coatings for orthopedic and stomatological applications

192

Fedoniuk S.,
Fedoniuk O.

Open collaboration between universities and clients in the system of technology transfer

193

Horokhov Y.V. ,
Mushchanov V.P.,
Nezdoyminov V.І.,
Rozhkov V.S.,

Nazim Y.V.,
Korsun V.І.,
Postnikov V.А.

. Innovations of Donbas national academy of civil engineering and architecture in basic and applied research

195

Chuyan E.N.,
Ravaeva M.Yu.

Implementation of the primary direction entitled “human health” by Taurida national V.I. vernadsky university in the fields of education,science and health care

197

Shyshkin O.A.,
Moskvitin A.O.,
Moskvitina Yu. K.,
Yanagi N.,
Sagara A.

Theoretical description of a multocomponent plasma with non-maxwelliandistribution function

199

Yurkova I.N.,
Omelchenko A.V.,
Bugara I.A.,
Panov D.A.

Silver nanoparticles in the matrix of biopolimer alginate

201

Yarema І.

Specific usage of plastics in gas transporting equipment units

203

Yaskiv V.I.

High-efficiency high-reliability switching ac/dc power converters

204

Величко О.Г.

Комерціалізація інтелектуальної власності та баланс інтересів

206

Silvanskaya G.N.,
Shibaev A.G.

The cluster apporoach to the positioning of marine tourism in the Odessa region

210

Stolberg F.V.,
Vystavna Y.Y.

Phytoremediation technology for water and wastewater treatment

217

Ходосовцев О.Є.,
Пономарьова А.А.,
Бойко М.Ф.,
Пилипенко І.О.,
Мойсієнко І.І.

. Технології створення об’єктів і територій природно-заповідного фонду

218

Kovtunenko K.V.,
Gutareva Yu.V.

Features of removal of innovation development on the market

220

Ковтуненко К.В.,
Шацкова Л.П.

Методика та основні проблеми оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності Украіни

222

Kharytonova O.I.,
Ulianova G.А.,
Posova D.D.

Plagiarism as a significant threat to the research and technological development activity

226

Driomin V.M. ,
Harytonova O.I.,
Mihaylenko D.G.

Scientific provision of intellectual property modernization and technology
transfer legal regulation by scientists of the national university «Odessa law academy»

228

Khymych G.

The role of science park in the transfer of technology industries: alternative energy, it, environment

230

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

System of scientific and practical work in the field of energy

232

2013 рік: Матеріали конференції: Том 2

Яшкіна О.І.

Роль маркетингових досліджень в інноваційному розвитку машинобудівного підприємства

3

Scripnic N.A.

Role of skilled potential of enterprises in providing of development of intellectual capital in control system by
organizatsynimi changes

5

Чукурна О.П.

Специфіка маркетингу в сфері об`єктів інтелектуальної власності

8

Мілошевич Н.В.

Стан інноваційної діяльності підприємств україни та страхування як засіб зменшення інноваційних ризиків

12

Швагірева В.С.

Особливості трансферу технологій інноваційно-активних промислових підприємств

15

Балан А.А.

Обмежуючі фактори розвитку Українсько-японських відносин у енергетичній галузі

18

Varchuk O.A.,
Wytychak I.W.

Accounting policies of innovative-active enterprise: concept and forming stages

20

Лапін О.В.

Роль освіти у формуванні інтелектуальних ресурсів суспільства

22

Ковтуненко К.В.,
Пар’єва О.О.

Роль бюджетування на інноваційно-активному підприємстві

26

Філатова Т.В.

Модели формализованного сопоставления степени соответствия образовательно-квалификационных уровней для вузов различного уровня аккредитации

27

Окландер М.А.

Закономірності сприйняття та засвоєння товарних інновацій

30

Некрасова Л.А.,
Попенко С.О.

Сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій та перспективи України

33

>Дорошук Г.А.

Реалізація мереживої моделі в побудові інноваційних структур

37

Окландер Т.О.

Інноваційний характер діяльності підприємств на ринку світлопрозорих конструкцій

40

Смоквіна Г.А.

Інтелектуальний капітал як пріоритетний напрямок інвестування інноваційного розвитку України

43

Ковтуненко Ю.В.,
Аннаєв Б.С.

Інноваційний процес: сутність, етапи та принципи управління

46

Baltukevich V.V.

Internetional competitiveness at the meso level

48

Дискіна А.А.

Трансфер технологій як складова економіки інноваційного типу

51

Ковтуненко К.В.,
Станкова Л.І.

Особливості управління ризиками інноваційної діяльності промислового підприємства

55

Нізяєва С.А.

Соціальні інновації та їх значення при формування стратегії розвитку підприємства

57

Волощук Л.А.,
Скороходова Л.В.

Франчайзингова угода як кінцевий продукт інтелектуальної складової партнерських відносин

60

Філіппов В.Ю.

Змістовність процесу бізнес-інкубування та його роль для підприємництва як соціально-економічного явища

62

Артамонова Н.С.,
Литвин М.,
Чернат А.

Інноваційні логістичні технології у виробництві та дистриб’юції

64

Филиппова С.В.,
Сааджан В.А.,
Павлова Г.

Инновационное развитие: нормативная база, факторы, трансферт технологий

68

Балан О.С.,
Пар’єва Н.О.

Теоретичні основи інвестиційного процесу на промисловому підприємстві

71

Городецька Т.Б,
Станіславик О.В.

Сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій та перспективи України

74

КампосМарсіага Е.А.,
Акименко Н.В.

Трансфер технологій: важливість просування вітчизняних технологій на зовнішні ринки

77

Панченко М.О.,
Бровкова О.Г.

Cистемний підхід до управління якістю продукції на підприємстві

78

Кобальчинська Є.О.

Визначення інтелектуальноїскладової потенціалу підприємства

80

Романенко О.О.

Етапи розвитку інтернет: від створення до комерціалізації

82

Кравченко О.А.,
Ульяновський О.І.

Удосконалення класифікації факторів впливу на економічну ефективність діяльності підприємства

85

Богаченко А.В.

Малий бізнес в Україні: тенденції розвитку, нові проблеми і задачі

89

Дашковский О.С., Свінарьова Г.Б.

Моніторинг економічної діяльності та розвитку промислового підприємства

91

Крючкова І.Р.

Особливості пошуку джерел фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств

93

Забарная Э.Н.,
Кирнесенко Е.А.

Актуальные проблемы в реализации механизма международного трансфера технологий

95

Зайченко К.С.

Інноваційний шлях розвитку промислового підприємства та його організаційне забезпечення

99

Субчинська О.М.

Управлінський аспект забезпечення комплексного використання потенціалів (ресурсів) приморської території

101

Сак К.В.

Сутність і структура економічного потенціалу промислових підприємств

105

Малік Р.Ю., Щербакова І.Б.

Економічна сутність і форми стратегії інтеграції підприємств

107

Ковальова О.М.,
Кірсанова В.В.

Розвиток державно-приватного партнерства в Україні

110

Харичков С.К.,
Аверихина Т.В.,
Крутякова В.И.

Экологический имидж, бренд и репутация как нематериальные активы конкурентоспособности региона

113

Свірідова С.С.

Місце інтелектуального капіталу в акціонерному капіталі товариства

115

Шумлянський Ю.В.

Тренінг – як сучасний метод навчання управлінського персоналу підприємства

117

Кочетков В.В.

Впровадження економічних моделей у практику управління підприємством

119

Воронжак П.В.

Податковий важіль інноваційного розвитку промислових підприємств

122

Іващенко В.І.

Методологічний підхід до балансування моделей економіки

123