Мазаракі Анатолій Антонович

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент

Доктор економічних наук, професор
Ректор Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786319100
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3woxqoQAAAAJ&hl (Google, h=23).
ORCID: 0000-0001-5283-8444
Web of Science Researcher ID: E-2399-2018
Публікації:

1. Mazaraki, A., Boiko, M., Okhrimenko, A., Melnychenko, S., Zubko, T.
The impact of the national tourism system on the economic growth in Ukraine
(2019) Problems and Perspectives in Management, 17 (4), pp. 93-103.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075398521&doi=10.21511%2fppm.17%284%29.2019.08&partnerID=40&md5=cb4d770a87a1aff4def08b81fe1f0ef3. DOI: 10.21511/ppm.17(4).2019.08. (Scopus).
2. Mazaraki, A., Boyko, M., Bosovska, M., Vedmid, N., Okhrimenko, A. Formation of the national tourism system of Ukraine (2018) Problems and Perspectives in Management, 16 (1), pp. 68-84. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85043296290&doi=10.21511%2fppm.16%281%29.2018.07&partnerID=40&md5=46073185286e002f053faf1bb44424bd. DOI: 10.21511/ppm.16(1).2018.07. (Scopus).
3. Mazaraki, A., Fomina, O. Tools for management accounting (2016) Economic Annals-XXI, 159 (5-6), pp. 48-51. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84980042047&doi=10.21003%2fea.V159-10&partnerID=40&md5= 62873fd3244dd7dcc613cb650f538080. DOI: 10.21003/ea.V159-10. (Scopus).
4. Мазаракі А. А., Сівова Т. Ю. Міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації //Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів. – 2019. – С. 200.
5. Мазаракі А., П’ятницька Г., Григоренко О. Ідентифікація контенту національного брендингу //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2019. – №. 2. – С. 5-33.
6. Мазаракі А., Волосович С. Домінанти FinTech на ринку платіжних послуг //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – №. 2. – С. 100–118-100–118.