Міжнародна науково-практична конференція
«Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств»

 

Шановні колеги! Державний університет «Одеська політехніка», Економічний науковий портал Одеської політехніки, Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, Університет прикладних наук (м. Аугсбург, ФРН), Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет, Хмельницький національний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Вища школа бізнесу- National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща), Політехнічний університет Валенсії (м. Валенсія, Іспанія), Бранденбурзький університет прикладних наук (м. Бранденбург, ФРН), Автономний університет штату Ідальго (UAEH) (м. Пачука, Мексика), Universite Du Maine (м. Ле-Ман, Франція) запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств», яка відбудеться 08-09 червня 2023 року

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем формування потенціалу промислових підприємств та перспектив їх економічного розвитку провідними та молодими вченими України.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ЗВО.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Теоретико-методичні основи та стратегічні перспективи формування потенціалу промислових підприємств;
 • Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств;
 • Перспективи формування людського потенціалу, інтелектуалізації економіки;
 • Розвиток інформаційного потенціалу промислового підприємства та штучного інтелекту;
 • Формування фінансового потенціалу та економічної безпеки підприємства;
 • Теоретико-прикладні аспекти управління потенціалом та підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • Соціально-психологічні та екологічні проблеми формування потенціалу підприємства.

Мови конференції: англійська, німецька, польська, іспанська, французька, українська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.kafekonomika@gmail.com не пізніше 01 червня 2023 р. такі документи:

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в (інформаційному листі).

Матеріали конференції будуть розміщені на Економічному науковому порталі Одеської політехніки,.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – 2-4 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • абзацний відступ – 1,25 см,
 • рисунки скомпоновані як єдиний об’єкт,
 • посилання на джерело і сторінки подаються в квадратних дужках,
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Радимо скористатись файлом зразка оформлення тез як шаблоном (Зразок оформлення тез додається).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форми участі в роботі конференції:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Національний університет «Одеська політехніка», кафедра Економіки, ГУК, каб. 528.
Контактні особиЗахарченко Лоліта Анатоліївна +38(093)1644533
eMailconf.kafekonomika@gmail.com

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор, директор Інституту  економіки та менеджменту Національного університету «Одеська політехніка»

Співголова організаційного комітету:

Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки  Національного університету «Одеська політехніка»

Члени організаційного комітету:

Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, зав. кафедри публічного управління та адміністрування Одеської політехніки, редактор економічного наукового порталу Одеської політехніки,
Дембский Веслав, доктор наук, професор Університету інформатики та прикладних знань у м.Лодзь (Польща),
Захарченко Лоліта Анатоліївна, к.е.н., професор кафедри економіки, директор КНЦ «Політех-консалт» Одеської політехніки,
Карелін Олександр, доктор філософії, профессор Автономного університету штату Іданьго (UAEH) (Мексика),
Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, ректор Одеського національного економічного університету,
Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»,
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, зав. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»,
Мухаммад Айвар Шакір Горайя, доктор факультету Бізнесу та права Університету Портсмуту (UK),
Окс Міхаель Маттіас, к.е.н., Університет прикладних наук (ФРН),
Окуліч-Козарин Валерій, Doctor Honoris Causa. dr hab. Higher school of business National-Louis University (Польща),
Орлов Олівер Олексійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, профессор кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Хмельницького національного університету,
Осипов Володимир Миколайович, д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Ткаченко Ігор, доктор наук, професор кафедри прикладної математики Політехнічного університету Валенсії (Іспанія),
Хосе Рамон Корона Армента, доктор, директор Академічного інженерно-архітектурного інституту
Автономного університету штату Ідальго (UAEH) Інституту фундаментальних наук та інженерії (Мексика),
Семенова Валентина Григорівна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету,
Ястремська Олена Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та інновацій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Технічний редактор:

Задорожко  Тетяна Володимирівна, фахівець кафедри економіки Національного університету «Одеська політехніка».

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ