Молодим вченим

Хто допоможе молодому вченому?

Рада молодих вчених (далі – РМВ) Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) Державного університету «Одеська політехніка» створена з метою об’єднання наукової молоді ІБЕІТ, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, розвитку її інтелектуального потенціалу, академічної мобільності, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Одеського регіону.

РМВ сприяє участі молодих вчених у наукових заходах, що проводяться в ІБЕІТ та за його межами, інформує про всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, а також про різноманітні стипендії, ґранти, проекти, тренінги для того, щоб залучати молодь до участі в них.

Члени РМВ – це співробітники інституту віком до 35 років, доктори наук до 40 років або аспіранти очної чи заочної форм навчання, які проводять педагогічну роботу в університеті та активно виконують науково-дослідну роботу.

РМВ активно співпрацює з відділом міжнародних зв’язків Державного університету «Одеська політехніка» з метою отримання та розповсюдження інформації про стипендіальні програми за кордоном.

Голова Ради молодих вчених ІБЕІТ:
к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
Башинська Ірина Олександрівна

тел.: (048) 705 84 31, i.a.bashinskaya@opu.ua

 

Що ми радимо?

…вивчити інформацію про спеціальності та особливості навчання

…отримати грант чи стипендію як в Україні, так і за її межами

Контактна особа: Грицаєнко Анастасія – координатор міжнародних проєктів і програм Державного університету «Одеська політехніка». тел. (048) 705-84-39, vmz@opu.uа

…прийняти участь у роботі конференцій

Архів

…підготувати статтю до публікації

…академічна мобільність

…прийняти участь у дослідницькому проекті

…прийняти участь у майстер-класах, курсах, тренінгах

…Нагадуємо про дотримання академічної доброчесності!

Детальніше у Положенні про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету