ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств»

Шановні колеги! Одеський національний політехнічний університет, Науковий портал «Економіка: реалії часу», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський національний економічний університет, Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург), Університет інформатики та прикладних знань у м. Лодзь (Польща), Політехнічний університет Валенсії (Іспанія), Київський національний університет технології та дизайну, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Хмельницький національний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Донецький державний університет управління, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, журнал «Економіст» запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств», яка відбудеться 28 – 29 вересня 2015 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем забезпечення економічного розвитку промислових підприємств провідними та молодими вченими України.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств;
 • Проблеми реалізації моделі інноваційного розвитку промислового підприємства;
 • Актуальні проблеми розвитку ринку капіталу;
 • Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств;
 • Формування інтелектуальних ресурсів суспільства: кадри, інтелектуальні продукти, інтелектуальний бізнес.

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.kafekonomika@gmail.com не пізніше 15 липня 2015 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електроннуму журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006.

Радимо скористатись файлом зразка оформлення тез як шаблоном. Зразок оформлення тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються очна та заочна форми участі в роботі конференції. Організаційний внесок за участь в конференції складає:

 • 50 грн. у випадку заочної участі з отриманням електронного варіанту збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу»
 • 90 грн. у випадку заочної участі з отриманням паперового збірника тез. Збірники статей і тез доповідей висилаються першому авторові поштовим переказом за рахунок автора.
 • інформація щодо очної форми участі та суми організаційного внеску наведена в інформаційному листі.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали
самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку за номером:

5211 5374 2245 2990

Одержувач: Фоміна Д.С.

Призначення платежу: «Переказ коштів за участь в конференції. Прізвище, Ім’я, По-Батькові».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету

65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Контактні особи

Некрасова Любов Аркадіївна (050) 5032393
Єпіфанова Ірина Миколаївна (096) 1178797
Толмачова Ольга Володимирівна (098) 6598816
Фоміна Дар’я Сергіївна (063) 6497008

eMail

conf.kafekonomika@gmail.com

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Програму конференції можна скачати за наступним посиланням.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Бельтюков Євген Афанасійович, заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української академії економічної кібернетики, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємств
Одеського національного політехнічного університету

Почесний голова організаційного комітету:

Оборський Геннадій Олександрович, дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету

Співголова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна,дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор,
директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

Члени організаційного комітету:

Бутенко Анатолій Іванович, заслужений діяч науки і техніки України,д.е.н., професор, зав. відділом розвитку
підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Янковий Олександр Григорович,заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
підприємства Одеського національного економічного університету,
Окс Міхаель Маттіас, к.е.н., Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург),
Веслав Дембский , професор Університету інформатики та прикладних знань у м. Лодзь (Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi),
Igor M. Tkachenko, Professor, Dr.Sc. Department of Applied Mathematics, Politechnic University of Valencia, Valencia
Гончаров Юрій Вікторович, заслужений економіст України, д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту Київського
національного університету технології та дизайну,
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, зав. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка»,
Орлов Олівер Олексійович,академік академії економічних наук, академік АІНУ, академік МАІ,д.е.н.,
професор, зав. кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету,
Яковлев Анатолій Іванович, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії інженерних
наук України,д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та марктингуНаціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
Петенко Ірина Валентинівна, академік академії економічних наук України,д.е.н., професор, завідувач кафедри
управління персоналом і економіки праціДонецького державного університету управління,
Козаченко Ганна Володимирівна, заслужений діяч науки і техніки України,д.е.н., професор, зав. кафедри
менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Відповідальний організатор комітету:

Некрасова Любов Аркадіївна,к.е.н., доц.,доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету,
Єпіфанова Ірина Миколаївна,к.е.н., доц.,доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Технічні редактори:

Фоміна Дар’я Сергіївна, інженер ІІ кат. кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету,
Толмачова Ольга Володимирівна, асистент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ