Звітна щорічна науково-практична конференція аспірантів та здобувачів наукових ступенів «Економіка: погляд молоді

Шановні колеги! Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, Науковий портал «Економіка: реалії часу», Рада молодих вчених інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, запрошує Вас взяти участь у роботі звітної щорічної конференції аспірантів та наукових ступенів «Економіка: погляд молоді», яка відбудеться 24-25 листопада 2014 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами досліджень, обговорення актуальних питань з проблем сучасної економіки, перспектив економічного розвитку студентами та молодими дослідниками Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ.

До участі у конференції запрошуються, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, молоді дослідники, викладачі.

На конференції планується робота секцій у рамках наукових спеціальностей здобувачів, аспірантів, молодих дослідників:

  • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на поштові скриньки кафедр ІБЕІТ не пізніше 12 листопада 2014 р. такі документи:

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали назва секції (спеціальність) Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ .

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електроннуму журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

  • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
  • формат паперу А4;
  • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
  • висота кеглю – 14;
  • міжрядковий інтервал 1;
  • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються очна та заочна форма участі в роботі конференції. Участь у конференції безкоштовна.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету

65044 м. Одеса, пр. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Контактні особи

Задорожко Гліб Ігорович (048) 705-83-24, (097) 482-13-06

eMail

glebzadorozhko@ya.ru

електронні адреси кафедр ІБЕІТ

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Члени організаційного комітету:

Бельтюков Євген Афанасійович, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії економічної кібернетики, завідувач кафедри економіки підприємства ІБЕІТ ОНПУ, д.е.н., професор.
Буркинський Борис Володимирович, Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ІБЕІТ ОНПУ, д.е.н., професор, академік НАН України.
Забарна Елеонора Миколаївна, завідуюча кафедрою економічних систем і управління інноваційним розвитком, д.е.н., профессор.
Заєць Микола Артемович, к.е.н., доцент, завідувач кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності.
Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор. Віце-президент Української Асоціації Маркетингу. Академік Академії економічних наук України
Соколовська Зоя Миколаївна,завідуюча кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.е.н., професор.
Харічков Сергій Костянтинович, д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту ім. І.П. Продіуса.

Відповідальний організатор комітету:

Задорожко Гліб Ігорович, к.е.н., голова Ради молодих вчених Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, заступник директора ІБЕІТ ОНПУ з науково-дослідницької роботи студентів.

Технічні редактори:

Члени Ради молодих вчених по кафедрах