Науково-практична конференція
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: теорія, практика та напрямки розвитку»

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичній конференції “ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ”, яка відбудеться 24-25 листопада 2021 року на Економічному Науковому порталі “ЕКОНОМІКА: реалії часу”.
Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем економічної кібернетики, перспектив її розвитку.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Сучасні напрямки моделювання економіки
 • Сучасні моделі та технології підприємницької діяльності
 • Актуальні проблеми, концептуальні моделі та прогнозування розвитку економіки регіону
 • Проблеми підготовки спеціалістів з економічної кібернетики
 • Проблеми управління соціально-економічними системами.

Мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету ekitconf@ukr.net не пізніше 20 листопада 2021 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Тема листа: «Конференція, Прізвище авторів». Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад: 1 автор – Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Zayava.doc; Іvanov_Oplata.doc). Докладніше щодо структури та вимоги до оформлення тез Ви можете дізнатися з Інформаційного листа.

Про отримання і прийняття матеріалів до публікації обов’язково має надійти підтвердження від оргкомітету.

Матеріали конференції будуть розміщені на Економічному Науковому порталі “ЕКОНОМІКА: реалії часу”.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг тех. – до 2-х сторінок, які не нумерувати;
 • формат паперу – А4;
 • шрифт тексту – Тimes New Roman;
 • висота кеглю – 10 пт;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • поля – зверху, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см;
 • абзацний відступ – 1,25 см.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачається заочна форма участі в роботі конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., проф., дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, директор Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту Державного університету «Одеська політехніка».

Члени організаційного комітету:

Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., проф., дійсний член Академії економічної кібернетики України, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Державного університету «Одеська політехніка» ;
Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, дійсний член Академії економічних наук України, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, редактор економічного наукового порталу.
Барабаш Л.А., заступник директора Приморського ліцею по навчально-виховної роботі.
Вітлінський В.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
Вовк В.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка;
Заруба В.Я. – д.е.н., професор, завідувач кафедри «Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту” Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Клебанова Т.С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету;
Ковальчук К.Ф. – д.е.н., професор, декан економічного факультету Національної металургійної академії (м. Дніпро);
Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, директор інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехника»;
Лук’яненко І.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Максишко Н.К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету;
Матвійчук А.В. – д.е.н., професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
Меркулова Т.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі;
Сергєєва Л.Н. – д.е.н., професор, проректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси);
Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Sebastien MENARD – Professor of Economics, Director of International Relation;
Eliane ELMALEH – Professeur des Universites;
Anthony Terriau – Maître de Conférences en Sciences Économiques, Responsable des Relations Internationales en Économie-Gestion Laboratoire GAINS;
Bernard CASTAGNEDE – Dean of Faculty.

Секретар організаційного комітету:

Лінгур Любов Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Технічні редактори:

Філатова Тетяна В’ячеславівна, старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;
Капустян Ірина Володимірівна, к.е.н., ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету65044, Одеса, просп. Шевченка 1, Державний університет «Одеська політехніка», кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Контактні особиФілатова Тетяна В’ячеславівна +38(048)705-84-83, +38(098)5809045
Лінгур Любов Миколаївна +38(048)705-83-58, +38(067)7892043
eMailekitconf@ukr.net

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2018 рік: Матеріали конференції

Соколовська З.М.Дослідження інвестиційної політики промислових підприємств на платформах імітаційного моделювання

8

Андриенко В.М.,
Вайпан М.
Оценка эффективности инвестиций на фондовом рынке

12

Андрієнко В.М.,
Циганова А.
Оцінка інвестиційної привабливості активів при формуванні портфеля цінних паперів

16

Акулюшина М.О.,
Горбаченко В.Д.,
Лопатіна О.Л.
Особливості проведення ділової наради за методом «мозкового штурму» для прийняття управлінського рішення

20

Акулюшина М.О.,
Припас Т.С.,
Лопатіна О.Л.
Застосування параметричного методу визначення рівня конкурентоспроможності при оцінюванні інвестиційно-інноваційних проектів

23

Акулюшина М.О.,
Калін В.П.,
Чустрак Є.О.
Дослідження інноваційної функції підприємства у трансформаційній економіці

27

Vostrov G.,
Dermenzhy I.
Information security based on elliptic curve Theory

31

Vostrov G.,
Ponomarenko O.
Application of hash functions based on the finite fields theory in the process of transferring and storing securities on stock exchanges

35

Vostrov G.,
Khrinenko A.
Fourier analysis in finance: option pricing and Fourier transform

38

Vostrov G.,
Kolesnichenko V.
Self-organizing non-linear dynamic stochastic processes in modern economics

41

Vostrov G.,
Mala V.
Analysis of the time series of stock markets as models of multidimensional random processes of a synergistic economy

43

Будорацька Т.Л.,
Клепікова О.А.,
Горя О.В.
Основні засади формування ринку нерухомості в Україні

46

Дудник О.О.Процес вибору виконавців IT-проектів у портфоліо проектів

50

Журан О.А.Современные направления повышения конкурентоспособности Украины

53

Журавльова Н.М.,
Клепікова О.А.,
Дойчева О.І.
Аналіз головних показників оцінки фінансової стійкості страхової компанії засобами імітаційного моделювання

58

Івченко І.Ю.,
Рожкован С.О.
Аналіз розвитку транспортної логістики в Україні

62

Івченко І.Ю.,
Олефірова О.О.
Застосування теорії ігор для оптимізації прийняття управлінських рішень в IT-компанії

65

Івченко І.Ю.,
Пєтухов Б.В.
Моделювання логістичних систем

69

Ивченко И.Ю.,
Минаев А.Н.
Исследование экономико-математических методов и моделей для создания сайтов

72

Коптельцева Л.В.ИТ-аутсорсинг – современная форма организации бизнеса в условиях информационной экономики

75

Коптельцева Л.В.,
Клепікова О.А.,
Шемоновська О.В.
Аналіз діяльності торговельного підприємства засобами імітаційного моделювання

79

Клепікова О.А.,
Крівопускова О.В.
Динаміка розвитку торгівлі та споживчого ринку в Україні

83

Клепікова О.А.,
Олещук О.М.
Моделювання та прогнозування якості життя населення України засобами імітаційного моделювання

87

Поліщук С.О.,
Клепікова О.А.
Динаміка розвитку страхового ринку України

91

Клепікова О.А.,
Чернешенко Р.М.
Динаміка розвитку поліграфічних підприємств в Україні та світі

96

Кузьменко О.В.,
Попова З.В.
Теоретичні основи економетричного моделювання впливу корупційного фактору наекономічний розвиток країн

100

Кудінова Т.С.,
Яценко Н.В.
Імітаційне дослідження функціонування дитячого центру на ринку освітніх послуг

103

Лінгур Л.М.Корпоративна соціальна відповідальність – критерій ефективного управління бізнесом

107

Мушинський Б.М.Безперервність ведення бізнесу як концепція управління фінансовою установою

112

Одрехівський М.В.Проблеми моделювання інноваційних систем

115

Олейникова О.О.,
Буцик В.О.
Сучасні моделі стратегічного планування діяльності підприємства

119

Руссол В.О.,
Бекетова О.А.
Імітаційне моделювання діяльності нафтовидобувного підприємства

122

Семенов А.С.,
Делістіянова І.А.
Оцінка маркетингової активності хімчисток в Одесі методом аналізу ієрархій

126

Семенов А.С.,
Сытник В.Р.
Адаптивное управление инвестиционным портфелем

131

Сидорук М.В.,
Власюк В.О.
Тенденції розвитку сучасного маркетингу

135

Федорова М.Сучасні технології реалізації стратегій функціонування торгівельних підприємств

138

Filatova T.V.,
Chernyshov О.О.
Information systems and technologies as an instrument for increase qualification

142

Хортюк М.В.Імітаційне моделювання діяльності ІТ-фірми

145

Чугунов А.А.,
Соколов В.В.
Математичні моделі екологічного менеджменту

149

Юхименко Б.И.,
Ушаков В.О.,
Вакарчук Я.А.,
Иванов М.Ю.
Модифицирующие модули метода ветвей и границ для решения задач линейного программирования с булевыми переменными

153

Івченко І.Ю.,
Грабонос А.В.
Дослідження системного підходу до моделювання складних систем

156

2017 рік. Матеріали конференції

Соколовська З.М.ANYLOGIC – універсальне середовище імітаційного моделювання економічних систем

7

Андриенко В.М.,
Руденко А.О.
Алгоритм комплексного анализа финансовых временных рядов

13

Андриенко В.М.,
Юревич С.В.
Проблема оценки риска при формировании портфеля ценных бумаг

17

Бровкова О.Г.,
Бровкова К.В.,
Яровенко М.О.
Моделі оцінки стратегій конкурентоспроможності підприємств

21

Бровкова О.Г.,
Єгоров М.Ю.,
Дараков О.А.
Методи моделювання оцінки фінансових ризиків

25

Бровкова О.Г.,
Найда Є.Д.,
Дишкант Н.О.
Модель EOQ в управлінні запасами підприємств

28

Будорацька Т.Л.,
Журавльова Н.М.
Актуарні розрахунки в стабілізації страхових тарифів

31

Vostrov G.,
Bezrukova Y.
Dynamic methods of signatures authenticity protection based on a discrete logarithm in financial liabilities

34

Vostrov G.,
Dermenji I.
Information security based on the difficulty of factorization of odd numbers by methods of elliptic curves

37

Vostrov G.,
Khrinenko A.
Elliott waves in nonlinear dynamic economical systems

40

Vostrov G.,
Khrinenko A.
Nonlinear dynamic processes modeling in synergetic economics

44

Vostrov G.,
Ponomarenko E.
Methods for constructing hash functions in compressing mappings of prime numbers

46

Диленко В.А.,
Ковтун Е.О.
Математическое моделирование объединения экономических систем с учетом инновационного фактора

49

Дудник О.О. Удосконалення процесів управління портфелем проектів в ІТ-компаніях

52

Журан О.А. Особенности операционного управления на предприятиях ИТ-сферы

55

Ивченко И.Ю.,
Александрова А.В.
Исследование экономико-математических методов и моделей для создания и продвижения сайтов

59

Ільчишина Ю.В.,
Яценко Н.В.
Моделювання бізнес-процесів підприємства з виробництва олії

62

Клепікова О.А.,
Дорошенко Х.С.
Аналіз сучасного стану кредитного ринку України

66

Коптельцева Л.В.,
Ушкова А.Ю.
Аналіз проблем розвитку страхових компаній в Україні та світі

70

Лінгур Л.М.Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу

74

Сааджан В.А.,
Гижица М.В.
К вопросу моделирования кадровой политики в условиях стратегического развития предприятия

77

Саркісова Л.А.,
Берков Ю.М.
Імітаційне моделювання функціонування діяльності виноробних підприємств

81

Сенкевич Б.А. Доцільність застосування імітаційного моделювання для віртуальних підприємств

84

Семенов А.С.Пример модели динамического хаоса, как нелинейной экономической системы

88

Філатова Т.В.,
Чернишов О.О.
Використання інформаційних інтернет-технологій для підтримки прийняття рішень визначення актуальних професій

91

Філіппов В.Ю.,
Борисенко А.С.
Диверсифікація діяльності українських футбольних клубів, як елемент стратегічного управління

94

Харічков С.К.,
Лукьянова Ю.О.,
Толмачов С.С.
Інфраструктура як система систем в контексті парадигми сталого розвитку

98

Чугунов А.А.,
Глига А.В.
Дослідження методів і моделей транспортної логістики в роздрібних торгівельних підприємствах

102

Шубін Д.О.,
Грішин С.І.
Сучасні інформаційні технології в аналізі стратегічних аспектів мотивації управлінського персоналу підприємств

106

Ювженко В.О.,
Бекетова О.А.
Використання імітаційного моделювання для прийняття управлінських рішень в ІТ-компанії

109

2015 рік. Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Соколовська З.М. Сучасні напрямки розвитку імітаційного моделювання та їх прикладні реалізації

11

Ивченко И.Ю.,
Чугунов А.А.,
Ивченко И.О.
Экономическое моделирование как инструмент управления ИТ-предприятием

15

Востров Г.Н.,
Опята Р.Ю.
Математическое моделирование инвестиционных процессов в динамических процессах экономических систем

18

Савченко-Марущак М.С.,
Соколова Н.А.
Дослідження соціально-економічних індикаторів розвитку та впливу на них природно-кліматичних чинників

20

Андриенко В.М.,
Трач А.А.
Модели оптимизации портфеля ценных бумаг

24

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Юхименко Б.И.Алгоритмическая система решения задач дискретной оптимизации

27

Григорова А.А. Інформаційні системи управління персоналом на підприємстві

29

Будорацька Т.Л.,
Свирипа Г.Л.
Генетичні алгоритми у вирішенні економічних задач

32

Журавльова Н.М. Засоби MS Excel прогнозування в управлінні економічними системами

35

Артамонова Н.С.,
Артамонов Є.В.,
Максимов М.М.
Інформаційна підтримка системи економічної безпеки на підриємстві

38

Соколов А.Е.,
Соколова О.В.
Моделювання процесу підготовки фахівців

41

Бучка О.В.,
Журан О.А.
Необхідність управління інформаційною безпекою на підприємстві

44

Клепікова О.А.Огляд сучасних систем управління бізнес-процесами

46

Одрехівський М.В. Організація управління інноваційними підприємствами

49

Такій Д.М.,
Журан О.А.
Управління інформаційною безпекою підприємства для утримання конкурентних позицій на ринку

53

Чугунов А.А.,
Івченко І.Ю.,
Труфанова Т.П.
Інноваційний підхід до формування товарного портфеля підприємства в сфері рекламних послуг

56

Бабиченко А.В.Скорость обработки информации в субъектах хозяйствования как фактор повышения их эффективности

58

Глава М.Г. Построение универсальной сущности предметной области на основе определения подобных объектов в разных предметных подобластях

60

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Забарна Е.М. Формування стратегії розвитку реального сектору регіону на основі прогнозування та моделювання

63

Карамушка М.В.,
Дигало О.О.
Аналіз економіко-географічного розташування регіону як основа моделювання його розвитку на прикладі херсонської області

68

Бровкова Е.Г.,
Бровкова Е.В.
Кластерная модель развития экономики одесского региона

71

Акименко Н.В.,
Донець А.С.
Напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних морських портів на інноваційних засадах

74

Ніколайчук О.А.Моделювання підсистеми управління інтелектуальним капіталом підприємства та оцінювання ефективності її функціонування

77

Холодов Л.В. Напрямки підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» в умовах ринкової конкуренції

81

Сидорук Б.В.Оптимизационные модели управления в чрезвычайных ситуациях с учетом региональных особенностей

84

Чапчакчи В.Н.,
Райко Г.А.
Программно-целевой подход в управлении развитием региона

87

Артим-Дрогомирецька З.Б.,
Пахольчук П.П.
Формування людського капіталу як чинника економічного розвитку

91

Галушкіна Т.П.,
Легка К.В.
Стратегія енергоефективності на місцевому рівні під впливом глобальних викликів

94

Кобець В.М.Прогнозування еволюційної динаміки ринкової влади фірм з урахуванням функції суспільного вибору держави

97

IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВІТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ

Данилець Є.В.,
Данилець О.В.
Проблематика впровадження інформаційних технологій в освіті

100

Кулик В.О.,
Пернарівський О.В.
Використання VALUE AT RISK при аналізі валютних ризиків в україні

103

Філатова Т.В. Визначення основних критеріїв при підготовці спеціалістів, які впливають на вибір роботодавця

106

Журавель А.І.,
Коваленко О.М.
Проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

108

Холодов Л.В. Загальні підходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств будівельної галузі

110

Сааджан І.А.,
Сааджан В.А.
Індикація у моделі «зеленої» економіки

113

Cherednychenko V.A. Product innovations of enterprises as a form of competition

116

Лінгур Л.М. Критерії та порогові значення оцінки економічної безпеки організації (підприємства)

118