Буркинський Борис Володимирович

051 Економіка, 281 Публічне управління та адміністрування

Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України

Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EqSVgqMAAAAJ&hl (Google, h=21).

ORCID: 0000-0001-9303-0898

Web of Science: https://publons.com/researcher/3001316/

Публікації:
1. Burkynskyi, B., Laiko, O., Talpa, V. (2019). Measures for providing of economic development of the region in conditions of gloсalization and decentralization. Economic innovations, 21(2 (71)), 7-18.
2. Burkynskyi B. V. et al. Competitiveness and Related Concepts: A Logical Approach to Definition //Economic Studies journal. – 2019. – №. 4. – С. 18-44.
Burkynskyi, B., Martienko, A., Khumarova, N., & Prokopiuk, A. (2018). Property management dominants for recreational natural resources. Економіка. Екологія. Соціум, 2(4), 77-90.
3. Burkynskyi, B., Laiko, O., & Losyev, M. (2018). Realization of sustainable development aims for industry and innovations on glocalization principles. Economic innovations, 20(4 (69)), 7-22.
Burkinsky, B., Goriachyk, V., Murzanovskiy, G. (2018). Адміністративно-територіальна реформа україни: системне уявлення. Economic innovations, 20(3 (68)), 8-19.
4. Буркинський, Б. В., Лайко, О. І. (2018). Податкові інструменти стимулювання інвестиційного розвитку: світовий досвід та національні реалії. Економічні інновації, (66), 32-43.