ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ створено у 2011 році на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету для інформаційної підтримки наукової діяльності вітчизняних вчених-економістів.

Враховуючи потреби сучасної науки та освіти, накопичений досвід відомих вітчизняних та іноземних наукових та освітніх установ ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ пропонує Вам:

опублікувати наукові статті

Науковий журнал «Економіка: реалії часу»
Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (первинна – Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р.)
КАТЕГОРІЯ: “Б”, економічні науки, спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292
ISSN: 2226-2172, входить у міжнародні науко метричні бази та каталоги.
Науковий журнал «Економічний журнал Одеського політехнічного університету»
Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (первинна – Наказ МОН України від
28.12.2017 № 1714)
КАТЕГОРІЯ: “Б”, економічні науки, спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292
ISSN: 2521-6384 (Online), 2521-103X (Print), Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22841-12741ПР, входить у міжнародні науко метричні бази та каталоги.

взяти участь у міжнародних та всеукраїнських, наукових та науково-практичних заходах

Наукове життя
Протягом року nonstop організуємо та проводимо:

  • міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції;
  • форуми;
  • семінари;
  • круглі столи.

розвиток молодих вчених

Рада молодих вчених
Рекомендує найактуальнішу інформацію щодо розвитку молодих науковців:

  • гранти, стипендії;
  • партнерські конференції, збірники, журнали;
  • академічну та наукову мобільність, підвіщення кваліфікації та працевлаштування

захистити кандидатську або докторську дисертацію

Спеціалізована Вчена Рада Д 41.052.10
Повна інформація щодо захисту дисертації за спеціальностями
08.00.03, 08.00.04. Контакти, статус дисертацій, історія захистів, архів документів.

відшукати наукові матеріали, опонентів, партнерів та наукових керівників і консультантів

База наукових публікацій
Вільний доступ до текстів авторефератів, монографій, підручників, статей;
База авторів порталу.
Портфоліо вчених-економістів університету.