ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (64), 2022

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Горячук В.Ф.,
Осипов В.М.
Методичні засади оцінки розвитку підприємництва в територіально-господарських системах в контексті капіталізації

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S.,
Shepel M.Ye.,
Savelich L.V.
A Healthcare Institution Manager’s Deontological Culture as a Component of the Professional Image
( Балан О.С., Шепель М.Є., Савеліч Л.В. Деонтологічна культура керівника закладу охорони здоров’я як складова його професійного іміджу , англ.)

14

Граціотова Г.О.,
Степанова А.В.
Використання інноваційних технологій з метою підвищення ефективності функціонування судової системи України

25

Kolodynskyi S.B.,
Zakharchenko O.V.,
Kramskyi S.O.
Directions of increasing the level of economic security of enterprises under the influence of digitalization
( Колодинський С.Б., Крамський С.О., Захарченко О.В. Напрямки підвищення рівня економічної безпеки підприємств під впливом цифровізації , англ.)

33

Смоквіна Г.А.,
Григор’єва А.В.
Роль кадрової політики в сучасних умовах: статистичний огляд та передумови розвитку

40 

Filyppova S.V.,
Kovalova O.M.
Research of Influence of the Qualifying Factors on the Investment and Innovation Processes in the Conditions of Modern Challenges
( Філиппова С.В., Ковальова О.М. Дослідження впливу кваліфікуючих факторів на інвестиційно-інноваційні процеси в умовах сучасних викликів , англ.)

47 

Швець С.М. Методологічні аспекти фінансово-економічної стабілізації в Україні

55 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Борова А.А,
Ізюмцева Н.В.
Основні проблеми управління персоналом в банках України

65

Денисюк О.В.Порівняльний аналіз зовнішньо-економічних позицій Аргентини та Бразилії

72

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Філиппова С.В.Рецензія на навчальний посібник з дисципліни «Антикризове управління»