ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (40), 2018

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Філиппова С.В.,
Танащук К.О.
Методологічні засади формування та розрахунку собівартості телекомунікаційних послуг

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Єпіфанова І.М.Проблеми та передумови підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств

18

Замлинський В.А. Фінансовий інжиніринг: механізм здійснення

25

Захарченко В.І.,
Мельниченко Д.О.
Маркетингова оцінка конкурентоспроможності туристичних послуг

 38

Калініченко Л.Л.,
Ткачов М.М.
Комплаєнс-функція як фактор забезпечення економічної безпеки промислового підприємства

46

Кобєлєва Т.О. Комплаєнс як категорія економічної безпеки промислового підприємства

52

Кравченко О.А. Використання операційного менеджменту в управлінні поточними активами підприємства

60

Новіков Д.Ф.Управління прибутком ПАТ «Дніпрополімермаш» на основі соціально-відповідального маркетингу

70

Нямещук Г.В. Зовнішньоекономічна діяльність закладів вищої освіти України: логіка та контроль процесу організації набору іноземних студентів

76

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Матвій С.І. Механізм вибору стратегії управління допоміжними бізнес-процесами на виробничо-господарських об’єднаннях

84

Денисенко М.П.Державне регулювання краудфандингових інструментів в Європі (на прикладі Іспанії)

91

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Ткаченко А.М.Рецензія на підручник «Торговельне підприємництво»