ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (69), 2023

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Filyppova S.V.,
Kovalova O.M.,
Malin O.L.
Characteristics of Evaluating Financial Literacy and Financial Behaviour of Ukrainians During the War
(Філиппова С.В., Ковальова О.М., Малін О.Л. Особливості оцінки фінансової грамотності та фінансової поведінки українців під час війни, англ.)

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан О.С.,
Шепель М.Є.,
Гаррі М.
Розвиток малого підприємництва в територіальних громадах України в післявоєнний період

19

Ina Sally,
Aremi Evanta Tarigan,
Galumbang Hutagalung,
Melfrianti Romauli Purba
Analysis of the Effect of Tax Sanctions, Tax Knowledge on Post Tax Amnesty Taxpayer Compliance at Pratama Tax Service Office Medan Polonia
(Іна Саллі, Аремі Еванта Таріган, Галумбанг Хутагалунг, Мелфріанті Ромаулі Пурба. Аналіз впливу податкових санкцій, податкових знань на дотримання податкового законодавства платниками податків після податкової амністії в офісі податкової служби Пратама, Медан-Полонія, англ.)

33

Маслак М.В.,
Перерва П.Г.
Теоретико-методологічні засади управління інтелектуальною власністю

39

Меркулов М.М.,
Бочевар І.В.
Розвиток підприємницьких структур на основі впровадження сучасних організайно-технологічних систем

53

Нікішина О.В.Методичні засади оцінювання стійкості відтворювального розвитку агропродовольчих ринків

63

Петько С.М.Особливості менеджменту південнокорейських корпорацій у цифровій парадигмі розвитку

77

Selivanova N.M.,
Kornia S.V.,
Simova A.O.
The Use of Electronic Money in Payment Operations of Ukrainian Enterprises: Issues of Regulatory Regulation and Accounting
(Селіванова Н.М., Корня С.В., Сімова А.О. Використання електронних грошей у платіжних операціях підприємств України: питання нормативного регулювання та обліку, англ.)

90 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Гусаріна Н.В.,
Граціотова Г.О.
Аналіз та тенденції розвитку ринку праці України

98 

Котлубай О.М.,
Познанська І.В.
Передумови розвитку судноплавства України

104 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ