ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (57), 2021

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Бавико О.Є.,
Бавико О.О.
Стратегічні аспекти та механізм організаційної оптимізації бізнес-процесів підприємницьких структур в умовах зростання соціально-економічної турбулентності

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Брагіна О.С.,
Романовський В.О.
Аналіз стану активів підприємства

13

Гусаріна Н.В.,
Скітяшина В.К.
Формування механізму державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України

23

Донецкова В.А.,
Панченко М.О.
Особливості формування конкурентних переваг підприємства

30

Дучева А.В.,
Балан А.А.
Пропозиції щодо активізації та удосконалення обліку та витрат на експлуатацію автотранспортних засобів на сільськогосподарському підприємстві

38  

Захарченко В.І.,
Єрмак С.О.
Простір конфліктних ситуацій в організаційно-технологічній системі високотехнологічного виробництва

44 

Ковальова О.М.,
Бурлака О.Є.
Аналіз проблематики управління фінансовим забезпеченням розвитку територіальних громад у розрізі оцінки їх інвестиційного потенціалу

55 

Koretskyy O.M.,
Balan O.S.,
Lebedeva V.V.
Implementation of anti-corruption policy in the process of transforming the public administration system (Корецький О.М., Балан О.С., Лебедєва В.В., Реалізація антикорупційної політики в процесі трансформації системи публічного управління, англ.)

63 

Лебедєва В.В.,
Граціотова Г.О.
Поняття, ознаки, види органів держави та форми державного правління

71 

Prodius O.I.,
Svyshch A.V.,
Vidal Aguinaldo De Lucas.
Improving Personnel Motivation at an Enterprise in the Pandemic Conditions (Продіус О.І ., Свищ А.В., Відал Агіналдо Де Лукас. Удосконалення мотивації персоналу на підприємстві в умовах пандемії, англ.)

81 

Свірідова С.С.,
Захарченко Ю.О.
Основні шляхи та резерви потенціалу розвитку морських портів України

91 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Shepel M.Ye.,
Martyniuk A.O.,
Pulcha D.O.
Сivil Servants’ Critical Thinking Skills Development in Ukraine (Шепель М.Є., Мартинюк А.О., Пульча Д.О. Розвиток навичок критичного мислення державних службовців в Україні, англ.)

99 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Смерічевський С.Ф.Рецензія на підручник «Маркетингова цінова політика»