ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (51), 2020

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Лайко О.І.Теоретико-методичні основи моделювання процесів відтоку інвестиційних ресурсів з національної економіки

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Граціотова Г.О.,
Ткач К.І.,
Пульча Д.О.
Впровадження електронних виборів в Україні в умовах пандемії. Закордонний досвід

14 

Давидюк Т.В.,
Мірошніченко Т.І.
Фінансова структура як складова системи управлінського обліку компанії

21 

Дискіна А.А.Ресурсозбереження, як інструмент ефективного управління виробничим потенціалом підприємства

28

Zakharchenko V.I.Generalization practical experience proper estimate of innovative investment projects (Захарченко В.І. Узагальнення практичного досвіду власної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів, англ.)

34  

Kovtunenko Yu.V.,
Drahomyr D.V.,
Fraiman A.V.
Business planning as an effective tool for assessing industrial and other risks (Ковтуненко Ю.В., Драгомир Д.В., Фрайман А.В. Бізнес-планування як ефективний інструмент оцінки виробничих та інших видів ризиків, англ.)

43 

Лебедєва В.В.,
Кравцова І.Р.
Адміністративно-правове забезпечення адміністративної діяльності

50 

Лебедєва В.В.,
Скітяшина В.К.
Система адміністративного управління

58 

Терлецька В.О.,
Чушак-Голобородько А.М.
Аналізування та оцінювання розвитку венчурних структур

65 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Яценко М.С.,
Коваленко А.Б.
Управління комплаєнс-діяльністю підприємства в умовах глобалізаційних обмежень

73 

Балан О.С.Управління процесом прийняття рішень зі стратегічного розвитку промислових підприємств

80 

Малін О.Л.Структурні моделі функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства на основі цифрових інновацій

88 

Ткачова Т.С.Теоретико-методологічні підходи до розбудови сучасних систем корпоративного управління на промисловому підприємстві

96 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Ковальов А.І.Рецензія на колективну монографію «Домінанти сталого розвитку регіонів України»