ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (45), 2019

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Лисюк В.М.,
Топалова І.А.
Методологія формування та аналізу логістичної структури товарних ринків

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Андрос С.В.,
Чан Сі Цо
Інформаційні технології як базис інноваційного розвитку підприємств

16 

Безверхий К.В.Реалізація принципу зв’язаності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств

26 

Zahorodniy A.H.,
Olikhovskyi V.Ya.,
Khomyn H.I.
Use of alternative elements of the enterprise accounting policy in tax planning (Загородній А.Г., Оліховський В. Я., Хомин Г.І. Альтернативних елементів облікової політики підприємства в податковому плануванні)

32 

Захарченко В.І.,
Зеркіна О.О.
Функціонально-вартісний аналіз процесу реструктуризації машино-будівного підприємства

38 

Заюков І.В. Сучасні тенденції розвитку продуктивності
праці в Україні на макрорівні

45  

Жабинець О.Й.,
Мединська Т.В.
Роль міст обласного значення у залучені прямих іноземних інвестицій: регіональний вимір

53 

Квасній Л.Г.,
Килівник О.В.
Дослідження інноваційного розвитку закладів охорони здоров’я України

60 

Коваль Л.П.,
Ляховська О.В.
Оцінка бізнес-середовища деревообробної промисловості у Західному регіоні

67 

Кулінська А.В.,
Цуркаль Ю.О.
Підходи до визначення комплексу інструментів політики стимулювання регіонального соціально-економічного розвитку

73 

Лакіза В.В.,
Зинич Л.В.
Специфіка здійснення міжнародних факторингових операцій на території України.

80 

Нікішина О.В. Теоретико-методичний підхід до оцінки збалансованості економічних інтересів суб’єктів логістичних ланцюгів товарних ринків

88 

Пономарьова Т.В.,
Мельникова О.П.
Проблеми обліку й оподаткування ІТ сфери в Україні

100

Сарана Л.А. Особливості кластерного підходу до розвитку секторів економіки регіонів

108

Яковенко В.С.,
Казеян Н.К.
Моделювання «життєздатності» суб’єктів креативної економіки

117

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Ніколайчук О.А.,
Кваско Ю.Ю.
Оцінка стану транспортної інфраструктури України для потреб туризму

127

Філіппов В.Ю.Розвиток функціоналу підприємництва та формування соціально-економічної основи сталого розвитку

135

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Балан О.С.Рецензія на навчальний посібник «Економіка та управління підприємствами установ виконання покарань: практикум»

      

ЮВІЛЕЙТКАЧУ КОСТЯНТИНУ ІВАНОВИЧУ – 50! ВІТАЄМО!