ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (33), 2017

 

ЗМІСТ

 

Філиппова С.В.
Малін О.Л.
Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Єрмоленко О.А. Детермінанти розвитку підприємництва в Україні

16

Філіппов В.Ю.,
Борисенко А.С.
Економічна диверсифікація, як трендовий елемент стратегічного управління діяльності українських футбольних клубів

24

Харламова О.В.,
Войналович О.П.
Роль міжнародних стандартів фінансової звітності у побудові прозорої системи управління державною власністю

31

Нам’ясенко В.М. Проблеми бюджетування (планування) в умовах ринкової економіки

36

Баглай І.Є.Методичні підходи до економічного оцінювання корпоративної стратегії машинобудівного підприємства з іноземним капіталом

43

Нейков С.О.Пріоритетні податкові зміни за умов становлення та диверсифікації інноваційної економіки

51

Філиппова С.В.,
Балан О.С.
Публічне управління та соціальна відповідальність

59

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Vorobiei S.V. Socio-ecological responsibility at enterprises in Ukraine ( Воробєй С.В. Соціально-екологічна відповідальність на підприємствах в Україні, англ.)

64

Стельмах Х.П.Чинники інвестиційної модернізації основних засобів

74

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Антощук С.Г. Рецензія на монографію «Інформаційні технології в управлінні соціально-економічними об’єктами»

Діленко В.О. Рецензія на монографію «Моделі, методи і засоби управління соціально-економічними об’єктами»