ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (68), 2023

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Balan O.S.,
Shepel M.Ye.,
Morris Ch.
Digital Learning Tools as a Means of Ukrainian Veterans’ Readaptation to Social Life
(Балан О.С., Шепель М.Є. Морріс К. Цифрові інструменти навчання як засіб реадаптації українських ветеранів до суспільного життя, англ.)

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Андрос С.В.,
Герасимчук В.Г.
Тенденції зміни рівня непрацюючих кредитів у портфелі банків-кредиторів сільського господарства в умовах війни

19

Havrysh Yu.O.,
Tulchynska S.O.,
Symonenko A.L.
The Labor Market in Ukraine During the War: Analysis of Dynamics and Challenges
(Гавриш Ю.О., Тульчинська С.О., Симоненко А.Л. Ринок праці в Україні в умовах війни: аналіз динаміки та виклики, англ.)

27

Захарченко В.І.,
Лук’янчук О.М.
Становлення та розвиток систематизованого аналізу фінансової звітності

38

Ковалик О.А.,
Шардакова А.Д.
Передумови та досвід релокації діяльності вітчизняних виробничих підприємств в умовах невизначеності

50

Пульча Д.О.Моніторинг та оцінка потреб ВПО. Очікування та перспективи повернення на постійне місце проживання

61

Selivanova N.M.,
Kvasha K.S.,
Sibikovska A.O.
Prospects for Introducing Digitalization Tools for Accounting Processes at Ukrainian Enterprises
(Селіванова Н.М., Кваша К.С., Сібіковська А.О. Перспективи запровадження інструментів діджиталізації облікових процесів на підприємствах України, англ.)

69 

Шимановська-Діанич Л.М.,
Лозова О.В.
Управління знаннями на підприємстві: моделі, етапи та технології

76 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Волошин А.В.Характеристика конкурентоспроможності та визначення її сутності

83 

Вернігорова Н.В.Оцінка збитків міських парків у контексті повоєнної відбудови міст України та сталого розвитку

89 

Попова О.Ю.Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків на засадах сталості

101 

Hmyria V.P.Creative Industries and their Contribution to the Country’s Economic Development
(Гмиря В.П. Креативні індустрії та їх внесок в економічний розвиток країни, англ.)

109 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ