ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (62), 2022

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Сопоцько О.Ю.,
Петунін А.В.
Особливості управління ланцюгами постачань продуктів харчування в умовах воєнного стану в Україні

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Андрос С.В.,
Герасимчук В.Г.
Механізм фінансової підтримки доходів фермерських господарств: європейський досвід для України

15

Zakharchenko V.I.,
Oneshko S.V.
Information and Analytical Support Consumption Forecasting of Results for Organizational and Technological Systems Modernization
(Захарченко В.І., Онешко С.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування споживання результатів модернізації організаційно-технологічних систем , англ.)

25

Prodius O.I.,
Zaporozhska A.M.
An Innovative Project Development in the Construction Industry of Ukraine
(Продіус О.І., Запорожська А.М. Розробка інноваційного проекту в будівельній галузі України , англ.)

32

Шацкова Л.П.Зміна організації трудових відносин в частині надання відпусток під час воєнного стану

44 

Щербак А.В.Роздрібні торговельні мережі в Україні: тенденції розвитку та проблеми домінування

52

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Брезецька О.І.,
Химич О.В.
Удосконалення ефективності діяльності медичних закладів через формування груп швидкого реагування та регламентування їх роботи під час військового стану

60 

Добрянська Н.А.,
Калмикова І.С.
Принципи і методи якісного обслуговування туристів в дегустаційному бізнесі

67 

Балан О.С.,
Липинська О.А.,
Стахов С.Ю.
Концентрація цілей і завдань судноплавних компаній за умовами ринку морської торгівлі

77 

Еісай Салах Абу Ісбайхах АлмабрукОцінювання внутрішнього інноваційного середовища та рівня безпечності розвитку вибірки інноваційно-активних виробничих підприємств

83

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Філиппова С.В.Рецензія на навчальний посібник «Менеджмент у системі медичної допомоги населенню»