Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 4 (6), 2018

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан О.С.,
Буковський Д.А.
Технологія Blockchain в публічному управлінні

  5

Карпенко А.В.,
Єськова Л.І.
Молодь і молодіжна політика

 11

Кірсанова В.В.,
Шацков В.В.
Формування нефінансової звітності як інструменту управління сталим розвитком підприємства

19

Лобозинська С.М.,
Назаркевич О.Б.
Економічні засади збереження та розвитку аграрного потенціалу України в умовах децентралізації

26

Мазур О.Є. Аналіз роздрібного товарообороту в Інтернет-торгівлі України

34

Некрасова Л.А.,
Красненська О.Б.
Моделі та методи кластерізації в управлінні розвитком виробничих підприємств

43

Рекуненко І.І.,
Москаленко А.О.
Вплив ринку банківського кредитування на економічний розвиток країни

53

Селіванова Н.М.,
Делік Н.С.
Організаційні та методичні аспекти обліку прав користування земельними ділянками на підприємствах України

61

Sokolovska Z.M.,
Yatsenko N.V.,
Fedorova M.M.
E-marketing tools in shaping operation strategy for trade enterprises (Соколовська З.М., Яценко Н.В., Федорова М.М. Інструментарій інтернет-маркетингу в формуванні стратегії функціонування торгівельних підприємств, англ.)

70

Танащук К.О.,
Загребнюк В.І.
Дослідження специфіки кадрового прогнозування та сучасних тенденцій підготовки наукового та науково-педагогічного персоналу в Україні

80

Яворська Т.В. Регулювання краудфандингової діяльності у країнах Північної Америки

89

Кулінська А.В. Організація системи обов’язкових умов щодо врегулювання стану боргової безпеки банківського сектору економіки України

95

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Чевганова В.Я.Рецензія на підручник «Торговельне підприємництво»