ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (56), 2021

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Захарченко В.І.,
Єрмак С.О.
Оптимізація складу організаційно-технологічної системи при створенні високотехнологічного виробництва

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан А.А.,
Буковський Д.А.
Електронна система «Prozorro» як революція в системі публічних закупівель в Україні

16

Budoratska T.L,
Kovalova H.O.,
Trofymenko I.B.
Information protection of business processes in the condition of digital economy (Будорацька Т.Л, Ковальова Г.О., Трофименко І.Б. Інформаційний захист бізнес-процесів в умовах цифрової економіки, англ.)

22

Gnitetskyi I.V.,
Tsarova T.O.,
Lymar O.S.
The impact of cycling infrastructure on consumers’ perceptions of bicycle transport (Гнітецький Є.В., Царьова Т.О., Лимар О.С. Вплив інфраструктури на сприйняття споживачами велотранспорту, англ.)

31

Dobrianska N.A.,
Torishnya L.A.,
Bukovskyi D.A.
Ensuring investment and infrastructural development of the united territorial communities of the region in the conditions of decentralization of power (Добрянська Н.А., Торішня Л.А., Буковський Д.А. Забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону в умовах децентралізації влади, англ.)

39  

Єпіфанова І.М.Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності використання основного капіталу машинобудівних підприємств

47 

Koretskyy O.M.,
Balan O.S.,
Lebedeva V.V.
Scientific and theoretical fundamentals of formation and implementation of the state’s anti-corruption policy (Корецький O.М., Балан О.С., Лебедєва В.В. Науково-теоретичні основи формування та реалізації антикорупційної політики держави, англ.)

54 

Липинська О.А.,
Котруца К.К.
Організація роботи громадської приймальної народного депутата України

61 

Luste O.O.Features of Ukrainian economic mentality psychological features in the conditions of command-administrative economy (Лусте О.О. Особливості формування психологічних рис українського господарського менталітету в умовах командно-адміністративної економіки, англ.)

69 

Panchenko M.O.,
Donetskova V.A.
Improving methods for financial risk management at an enterprise (Панченко М.О., Донецкова В.А. Удосконалення методів управління фінансовими ризиками на підприємстві, англ.)

77 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Prodius O.I.,
Hondiul R.M.,
Bakhchevan V.D.
Peculiarities of Social Entrepreneurship Development in Ukraine (Продіус О.І., Гондюл Р.М., Бахчеван В.Д. Особливості розвитку соціального підприємництва в Україні, англ.)

84 

Ярмолович Ю.Р.Аналіз проекту методики розрахунку ставок портових зборів, які справляються у морських портах Украіни

91 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Дайновський Ю.А.Рецензія на підручник «Маркетингова цінова політика»