ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (44), 2019

 

ЗМІСТ

 

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Кузьмін О.Є.,

Комарницька Г.О.

Оцінювання державно-партнерського потенціалу територіального утворення

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Безверхий К.В. Дисципліна «Інтегрована звітність»: вимога часу

18 

Бондарчук М.Є. Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів

25 

Добрянська Н.А.,
Капелюшна А.А.
Управління інвестиційним процесом Одеської області

32 

Завербний А.С.,
Шпак Ю.Н.
Проблеми гармонійного розвитку енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції

40  

Кобєлєва Т.О.Моніторинг рівня комплаєнс-безпеки промислового підприємства

49 

Кравченко С.І. Екологізація розвитку національних інноваційних систем

57 

Кулінська А.В.,
Доскоч С.А.
Ключові аспекти кількісного підходу до прогнозування програмно-цільового бюджетування в управлінні бюджетними коштами

65 

Луцків О.М. Європейський досвід регулювання розвитку проблемних територій

72 

Мазур О.Є. Багатовимірний АВС-аналіз асортименту

80 

Наторіна А.О. Аналітико-синтетичний інструментарій оптимізації онлайн-діяльності ритейлерів

91 

Новіков Д.Ф.Соціально-відповідальний маркетинг в металообробному виробництві та його вплив на прибуток машинобудівного підприємства

99

Синютка Н.Г. Електронна резидентність та податок на виведений капітал як прояви деформацій фіскального простору

106

Тростенюк Т.М.Склад витрат на проведення НДР ДЗВО в контексті запитів облікової системи

113

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Дутка Г.Я,
Савіцька О.П.
Тенденції та напрями активізації прямого іноземного інвестування економіки України

124

Радченко О.П.Тенденції та наслідки світових глобалізаційних процесів і структурно-функціональне забезпечення розвитку аграрного сектору

133

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Міценко Н.Г.Рецензія на монографію на тему «Капіталізація підприємства: теорія та практика»