Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 4 (14), 2020

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Voskoboeva Е.V.,
Romashchenko O.S.
Strategic planning of the organizational structure of the enterprise(Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Стратегічне планування організаційної структури підприємства, англ.)

5

Zgadova N.S.,
Sizonenko S.V.,
Bondarenko A.O.
Current state of administrative services provision in conditions of decentralization of power in Ukraine (Згадова Н.С., Сізоненко С.В., Бондаренко А.О. Сучасний стан процесів надання адміністративних послуг в умовах децентралізації влади в Україні, англ.)

11

Мартиненко А.В.,
Перерва П.Г.
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічної промисловості України

17

Ніколайчук О.А.,
Герасименко К.О.,
Шульженко І.В.
Організаційно-правові та економічні проблеми функціонування готельно-ресторанного бізнесу в умовах COVID-19

25

Пантелеєв В.П.Модель організації бюджетування податків і зборів підприємства

35

Пічик К.В.,
Гуменна О.В.,
Човнюк Л.Ю.
Віртуальна мобільність як інноваційний підхід у навчанні

42

Самарченко І.,
Балан О.С.
Фактори впливу на рівень працездатності членів плавскладу

53

Donets L.Ya.,
Nikoliuk O.V.,
Znachek R.R.
Improvement of the advertising management system of enterprises in the conditions of globalization (Донець Л.Я., Ніколюк О.В., Значек Р.Р. Вдосконалення системи управління рекламною діяльністю підприємств в умовах глобалізації, англ.)

65

Oleksiv I.B.,
Mirzoieva D.R.
Export potential analysis of economic activities in Ukraine in the context of knowledge economy (Олексів І.Б., Мірзоєва Д.Р. Аналіз експортного потенціалу видів економічної діяльності України в контексті економіки знань, англ.)

70

Гросул В.А.,
Балацька Н.Ю.
Механізм формування цінності в підприємствах ресторанного бізнесу

76

Volchek R.М.,
Sharovska T.S.
Audit procedures for definition fees for the right of land easement(Волчек Р.М., Шаровська Т.С. Аудиторські процедури щодо визначення плати за право земельного сервітуту, англ.)

87

Уголькова О.З.,
Прокопенко І.В.
Соціальні мережі як маркетинговий інструмент під час реалізування краудфандигових кампаній

102

Філіппов В.Ю.,
Антощук В.М.
Інформаційне забезпечення підтримки управлінських рішень на основі інсайдерської експертної оцінки

109

Пар’єва Н.О.Проблематика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства для малих бізнес-структур

115

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Захарчин Г.М.Рецензія на монографію «Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій»