Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 4 (10), 2019

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Андрос С.В.,
Чан Сі Цо.
Діджіталізація та підприємства: нові тренди інноваційного розвитку

Балан А.А.,
Букорос Т.В.
Територіальні громади, як об’єкт публічного аудиту

14 

Безверхий К.В.,
Харченко Н.А.
Організаційно-технологічні особливості рибництва та їх впливу на побудову обліку витрат

20 

Білорус Т.В.,
Фірсова С.Г.
Методичний інструментарій оцінювання рівня розвитку бренду компанії роботодавця

30 

Брагіна О.С.Дослідження підходів щодо визначення сутності банкрутства підприємства

40  

Добрянська Н.А.,
Володівщук А.С.,
Добрянський Р.А.
Сучасний стан та перспективи розвитку морського круїзного туризму в Одеській області

50 

Єрмакова О.А.Діагностика стану інноваційного розвитку Одеської області

57 

Захарченко В.І.Коректність використання інструменту регресійного аналізу в економічних дослідженнях

68 

Захарченко Н.В.Наукові підходи до формування високотехнологічного розвитку регіону

76 

Капустян В.О.,
Мажара Г.А
Вплив смаків і приорітетів купівлі на вибір споживача на прикладі задачі
динамічного моделювання

84 

Kulinska A.V.,
Lebedeva V.V,
Petriga A.V.
Аналіз організації державного управління функціонуванням та розвитком житлово-комунального господарства в Україні

90 

Лебідь Н.Г.,
Балан О.С.
Теоретичні засади управління розвитком комунальних підприємств

97

Lypynska O.A.,
Kotlubay O.M.
Міські транспортні системи: європейські приклади та рішення щодо Одеси

107

Продіус О.І.,
Дімова Т.Д.
Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємстві в умовах активізації індустрії 4.0

116

Свінарьова Г.Б.Інноваційні зміни в системі моніторингу рівня фінансово-економічної безпеки підприємства

123

Селіванова Н.М.,
Левінская К.О.
Аналіз стану та напрями розвитку галузі житлово-комунального господарства України

129

Філіппов В.Ю.Концептуальні засади і гносеологія розвитку підприємництва як соціально-економічного явища

138

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Кропивко М.М. Рецензія на монографію «Облік інноваційної діяльності науково-дослідних установ як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки країни»

    

Лайко О.І. Рецензія на монографію «Рецензія на монографію «Розумна система міського пасажирського транспорту як складова SMART CITY»