ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (67), 2023

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Laiko O.І.,
Yezhov M.B.
Principles and Mechanisms of Regional Economic Systems Recovery and Development
(Лайко О.І., Єжов М.Б. Принципи і механізми відновлення та розвитку регіональних економічних систем, англ.)

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan A.A.,
Dombrovska V.M.
Development of the State Audit in Ukraine
(Балан А.А., Домбровська В.М. Розвиток державного аудиту в Україні, англ.)

15

Воржакова Ю.П.,
Поліщук К.О.
Вдосконалення механізму кадрового забезпечення на підприємстві в особливих умовах воєнних дій

21

Stakhov A.Yu.Innovative Technologies and Efficiency in Merchant Shipping
(Стахов А.Ю. Інноваційні технології та ефективність торгівельного судохідства, англ.)

31

Taraniuk L.M.,
Korsakiene R.,
Taraniuk K.V.,
Siedieliev S.H.
Organizational and Economic Aspects of Technology Transfer in the Work of International Companies
(Таранюк Л.М., Корсакієне Р., Таранюк К.В., Сєдєлєв С.Г. Організаційно-економічні аспекти трансферу технологій у роботі міжнародних компаній, англ.)

39 

Чернега О.М.Цифровізація як репутаційна тактика в управлінні туристичної дестинацією

47 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Сусліков С.В.,
Клименко М.А.
Система управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах невизначеності

56 

Карпенко О.І.Регіональні безпекові комплекси в сучасних умовах

65 

Filippov V.Yu.,
Emerson A.,
Zaichenko K.S.,
Yangulov E.P.
Current Situation of Online Education and Challenges Facing Educational Institutions in Ukraine During Martial Law
(Філіппов В.Ю., Емерсон Е., Зайченко К.С., Янгулов Е.П. Поточна ситуація з онлайн освітою та виклики, які стоять перед навчальними закладами України під час воєнного стану, англ.)

75 

Котов Б.В.Обґрунтування механізму ризико-захищеності підприємницьких структур

89 

Корявченкова Т.В.Теоретико-прикладні аспекти соціально-економічного забезпечення розвитку креативних підприємств

99 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ