ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (61), 2022

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Захарченко В.І.,
Єрмак С.О.
Ключові завдання антикризового управління при проектуванні та моделюванні організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві (Частина 2)

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S.,
Hratsiotova H.O.,
Tsekhmistrenko L.
Introducting Models of Local Economic Development in Public Administration
(Балан О.С, Граціотова Г.О., Цехмістренко Л. Впровадження моделей місцевого економічного розвитку в публічному управлінні , англ.)

18

Husarina N.V.,
Shepel M.Ye.,
Savchenko D.O.
Future Civil Servants’ Business Etiquette Development as a Part of Professional Image
(Гусаріна Н.В., Шепель М.Є., Савченко Д.О. Розвиток ділового етикету майбутніх державних службовців як складової професійного іміджу , англ.)

26

Dobrіanska N.A.,
Halytskyi O.M.,
Lukіanchuk K.P.
The concept, structure and statistical analysis of the state budget of Ukraine
(Добрянська Н.А., Галицький О.М., Лук’янчук К.П. Поняття, структура та статистичний аналіз державного бюджету України , англ.)

33

Захарченко В.І.,
Онешко С.В.
Застосування експертних систем на етапах прийняття проєктних рішень при створенні організаційно-технологічних систем

40 

Kruglikova V V.,
Bondarenko O.M.,
Poliashova O.O.
Impact of factors of external and internal environment on competitiveness of construction company
(Круглікова В.В., Бондаренко О.М., Поляшова О.О. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на рівень конкурентоспроможності будівельного підприємства, англ.)

48

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Кімінчиджи Г.І.,
Яценко М.С.
Інтенсификація цифрових технологій в умовах пандемії COVID-19: соціально-економічний аспект

56 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ