Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 3 (5), 2018

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Bublyk M.I.,
Zhuk L.V.,
Petryshyn N.Ya.,
Duliaba N.I.
Methodical bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic institutionsof higher education (Бублик М.І., Жук Л.В., Петришин Н.Я., Дуляба Н.І. Методичні засади дослідження та аналізування стратегічних напрямів та перспектив розвитку вітчизняних ЗВО, англ.)

5

Завербний А.С. Проблеми та перспективи прогнозування в системі управління збутовою і постачальницькою діяльністю в умовах євроінтеграції

13

Зайченко К.С.,
Шацков В.В.
Аналіз основних тенденцій розвитку ресторанного бізнесу України

20

Захарченко В.І.,
Аверіхіна Т.В.
Сучасні особливості розвитку банківської сфери України

28

Корецький М.Х.,
Сизоненко С.В.
Управлінські процеси у сфері надання адміністративних послуг

40

Кулінська А.В. Фінансовий контроль як дієвий спосіб адміністрування фінансового механізму державного управління економікою України

48

Лаврик С.С.Концептуальний погляд на процес детінізації економіки України

59

Пластун О.Л.,
Макаренко І.О.
Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних кризні

70

Filyppova S.V.,
Saadzhan V.A.,
Muntian K.P.
Factoring – as a form refinancing of accounts receivables in modern terms (Філиппова С.В, Сааджан В.А., Мунтян К.П. Факторинг – як форма рефінансування дебіторської заборгованості в сучасних умовах, англ.)

78

Яценко В.Ф. Ідентифікація електронного документа: система, процес чи жива істота?

88

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Дубницький В.І.Рецензія на монографію «Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці»