ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (49), 2020

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Басюркіна Н.Й.Інноваційний розвиток як основа формування механізму управління конкурентоспроможністю комбікормових підприємств Причорноморського регіону України

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Кравчук Н.І.,
Любчик А.Ю.
Регіональні особливості сільськогосподарського виробництва

14 

Нямещук Г.В.Трансформація діяльності глобальних високотехнологічних компаній в умовах інтелектуального суперництва на ринку інновацій

23 

Prodius O.I.,
Arkushenko A.R.
Krivorotenko O.O.
Basics of enterprise strategy development on the example PJSC “Hemoplast” (Продіус О.І., Аркушенко А.Р., Криворотенко  О.О. Основи розробки стратегії розвитку підприємства на прикладі ПАТ «Гемопласт», англ.)

35

Sokoly I.I.,
Marchuk Yu.V.,
Busmina A.,
Jarjur R.
State of the air transport complex of the southern region of Ukraine in modern conditions (Соколи І.І., Марчук Ю.В., Бусміна А., Джарджур Р. Стан авіатранспортного комплексу південного регіону України у сучасних умовах, англ.)

42  

Тютюник І.В.,
Золковер А.О.,
Люльов О.В.,
Лєонов С.В.
Сучасний стан та тенденції розвитку тіньового сектору економіки

47 

Сита Є.М.,
Бабська І.М.
Дослідження адміністративної системи Італії

55 

Хумарова Н.І.,
Лайко О.І.
Теоретичні засади управління капіталізацією підприємства

61 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Мельник В.І.Теоретико-правові та організаційні засади функціювання системи управління державною службою та людськими ресурсами

69 

Дєєва Н.Е.,
Зінюк М.С.
Форми і методи цифрової трансформації корпоративного управління

79 

Лисюк В.М.,
Діордієв В.О.
Трансформації ринкової логістики у теоретичному уявленні та практичному застосуванні

87 

Малін О.Л.SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства

94 

Ткачова Т.С.Розвиток розумних виробництв: реалізація концепції стратегії розвитку смарт-промисловості

108 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Масленніков Є.І.Рецензія на монографію «Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій»