ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (43), 2019

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Філиппова С.В.,
Малін О.Л.
Державно-приватне партнерство підприємств в сфері енергоефективності як двигун конкурентного розвитку

 5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Andrienko V.M.,
Sokolovbska O.O.
Assessment of investment efficiency in the UTLM “UKRTELECOM” shares. (Андрієнко В.М., Соколовська О.О. Оцінка ефективності інвестицій в акції UTLM компанії «Укртелеком», англ.)

10

Багмет К.В.Соціальне замовлення та формування ринку соціальних послуг в Україні

16

Goncharenko O.S.,
Barabash O.O.,
Jianming M.U.
Genesis definition concept of “Industry 4.0” in the context of sustainable development (Гончаренко О.С, Барабаш О.О, Цзяньмін М.У. Генезис дефініціі концепції «Індустрія 4.0» в контексті сталого розвитку, англ.)

22 

Козицька Г.В. Особливості використання “Google Ads” суб’єктами малого та серенього бізнесу

31 

Кравченко О.А.Preconditions for the formation of a social market economy (Кравченко О.А. Передумови формування соціальної ринкової економіки, англ.)

39 

Кузьмін О.Є.,
Мельник О.Г.,
Дарміць Р.З.
Інтегрований метод оцінювання компетентності працівника апарату управління підприємства

49 

Полях С.С.

 

Нормативне забезпечення регулювання системи захисту інтересів споживачів на ринку фінансових послуг

58 

Саінчук А.О.Теоретико-методичні основи використання аутсорсингу на підприємствах сфери послуг

64 

Smokvina A.G.,
Grycenko A.A.,
Levytska A.V.
Problems and prospects research for human resource development for fuel and energy complex of Ukraine (Смоквіна Г.А., Гриценко А.А., Левицька А.В. Дослідження проблем та перспективи розвитку забезпечення кадрового потенціалу паливно-енергетичного комплексу України, англ.)

73 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Мошковська О.А. Концептуальні засади аудиту управлінського обліку у системі контролю діяльності молокопереробних підприємств

80 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Шульц С.Л.Рецензія на монографію «Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України»