ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (37), 2018

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Ілляшенко С.М.,
Меркун І.В.
Аналіз задоволеності споживачів та її впливу на результативність діяльності промислового підприємства

  5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан О.С.Організація системи внутрішнього контролю діяльності ВНЗ Польщі

15 

Добрянська Н.А.,
Попович В.В.,
Добрянський Р.А.
«Зелений» туризм як стратегічний напрям соціально – економічного розвитку регіонів України

20 

Jeż R.Quality of life in the context of the level of education and the rates of pay (Єж Р. Якість життя в контексті рівня освіти та рівня оплати праці, англ.)

29 

Кащишин В.М.,
Джурик Х.Б.
Теоретичні засади розроблення інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах

35 

Квач І.Я.Організаційні аспекти здійснення оцінки економічної безпеки підприємств

44 

Kruglikova V.V.,
Yegorov A.O.
The current state of confectionery market in Ukraine: competitive aspects and monopolisation (Круглікова В.В., Єгоров A.O. Сучасний стан ринку кондитерських виробів в Україні: конкурентні аспекти та монополізація, англ.)

55 

Крупський О.П.,
Стесенко Є.Е.
Міжнародний досвід інтеграційного розвитку підприємств туризму та гостинності

61

Макарова М.В. Проблемні питання розробки національної стратегії розвитку інформаційної сфери країни з перехідною економікою

68

Мельник О.Г.,
Приведа Р.Б.
Транскордонне співробітництво як об’єкт економічного оцінювання

75 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Шацкова Л.П.,
Качанова Н.С.
Застосування світового досвіду боротьби з безробіттям серед молоді в Україні

83 

Ілляшенко Н.С.Adaptation of industrial enterprises to the modern conditions of the post-industrial society (Ілляшенко Н.С.  Адаптація промислових підприємств до сучасних умов постіндустріального суспільства, англ.)

88 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Дубницький В.І. Рецензія на монографію «Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці»