ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (31), 2017

 

ЗМІСТ

 

Сміт В.Л. Привітальне слово

5

СТАТТЯ НОМЕРУ

Войнаренко М.П. Поляризація інноваційної діяльності в Європейському Союзі: регіональний та секторальний виміри

6

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан О.С. Проблеми адміністративного менеджменту промислових підприємств

14

Величко В.А. Оцінка рейдерської загрози на паливно-енергетичних підприємствах

19

Козаченко Г.В.,
Вахлакова В.В.
Дезорганізація безпекозабезпечувальної діяльності підприємства: ознаки та причини

27

Король С.Я. Практичні аспекти аудиту нефінансової звітності

35

Костюк-Пукаляк О.М. Значення аналізу грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України

46

Лобозинська С.М.,
Назаркевич О.Б.
Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої безпеки України

53

Ляшенко О.М.,
Турський І.В.
Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесів розвитку підприємництва регіонів

60

Менчинська О.М.Організаційно-економічна модель інноваційного розвитку бізнесу

69

Prodius O.I. Theoretical and methodological bases of inclusion of persons with disabilities (Продіус О.І. Теоретико-методологічні основи інклюзії осіб з обмеженими можливостями, англ.)

76

Ткаченко І.С.,
Проскурович О.В.
Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства

84

Шевчук В.О. Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання: впливи на становлення новітньої облікової парадигми

95

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Корінько М.Д. Організація бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок України

110

Назаренко О.В. Концепції управління земельними ресурсами: стан та перспективи трансформації

119

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Філиппова С.В. Рецензія на монографію С.А. Меховича «Формування механізму розвитку міжгалузевих зв’язків в регіональних промислових комплексах»