Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 3 (17), 2021

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Башинська І.О.,
Тимонюк В.С.
Аналіз розвитку інтелектуальної власності

5

Berezovskyi O.V.,
Hutareva Y.V.,
Shuba A.A.
Development and practical implementation of innovation management strategies (Березовський О.В., Гутарева Ю.В., Шуба А.А. Розробка та практична імплементація стратегій інноваційного менеджменту, англ.)

13

Брагіна О.С.,
Забродна І.О.
Розробка стратегічного підходу до управління витратами підприємства

19

Hratsiotova H.O.,
Hratsiotov O.O.,
Stepanova A.V.
Methods of Civil Servants’ Qualification Upgrade (Граціотова Г.О., Граціотов О.О., Степанова А.В. Методи підвищення кваліфікації діяльності державного службовця, англ.)

26

Dobrianska N.A.,
Halytskyi O.M.,
Makodzeb A.V.
Global migration trends, its causes and consequences for the country in the context of globalization (Добрянська Н.А., Галицький О.М., Макодзьоб А.В. Світові тенденції міграції, її причини та наслідки для держави в умовах глобалізації, англ.)

35

Zhyvko Z.B.,
Orlova-Kurilova O.V.,
Kredisov V.A.,
Taran-Lala O.M.
Modelling adaptive and simultaneous state-business partnership strategies in the context of conflict management in the context of the COVID-19 pandemic, digitalization and sustainable development (Живко З.Б., Орлова-Курилова О.В., Кредісов В.А., Таран-Лала О. М. Моделювання адаптивних і симультанних стратегій партнерської взаємодії держави та бізнесу в контексті управління конфліктами в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку, англ.)

43

Kovtunenko Yu.V.,
Tkachenko M.S.,
Fedosyuk V.V.
Modern Information Technologies of Business Planning Enterprises Innovative Activities (Ковтуненко Ю.В., Ткаченко М.С., Федосюк В.В. Сучасні інформаційні технології бізнес-планування інноваційної діяльності підприємств, англ.)

49

Лебедева В.В.,
Димитрієва Т.І.
Міжнародна міграція в Україні в умовах глобалізації

56

Гусаріна Н.В.,
Черкасова С.О.
Ризик-менеджмент надзвичайних ситуацій

63

Некрасова Л.А.,
Бутковська В.В.
Напрями удосконалення організації процесу стратегування розвитку виробничих підприємств Україні в умовах децентралізації

69

Поліщук І.І.CRM-система як основа формування споживчої лояльності

76

Шарко М.В.Оптимізація економічних параметрів при динамічних впливах зовнішнього середовища на функціонування підприємств міського пасажирського транспорту

81

Яновський Д.Л.Оптимізація витрат як елемент механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства

87

Самарченко І.Процес та види реєстрації морських суден як один із факторів, які впливають на специфіку морського бізнесу та процесу рекрутингу

96

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Соколи І.І.Рецензія на колективну монографію «Соціально-економічні та науково-технологічні аспекти безпекоорієнтованого розвитку прикордонного регіону»