Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 3 (13), 2020

 

ЗМІСТ

 

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Zakharchenko V.I.,
Bondarenko K.O.
Criterial assessment of the reliability of functioning of the enterprise management system (Захарченко В.І, Бондаренко К.О. Критеріальна оцінка надійності функціонування системи управління підприємством, англ.)

5

Касич А.О.Стратегування розвитку національної економіки як доктрина безпекової політики країни

13

Коваленко Н.О.Бізнес-планування як інструмент державного фінансування соціального підприємництва

23

Котлубай О.М.,
Ширяєва Л.В.
Моделювання еколого-економічного ефекту від впровадження соціально-економічних
проектів

30

Лайко О.І.,
Граматік Г.П.
Оцінка сталого розвитку міст і громад в контексті територіально-господарського
співробітництва

40

Podolchak N.Yu.,
Karkovska V.Ya.,
Levytska Y.V.
Management of innovative projects on the basis of a system-oriented approach (Подольчак Н.Ю., Карковська В.Я., Левицька Я.В. Управління інноваційними проектами на основі системно-орієнтованого підходу, англ.)

47

Філиппова С.В.,
Малін О.Л.
Сутність та виклики цифровізації економіки для державно-приватного партнерства

55

Хіоні Г.О.Сучасний стан ринку майнових об’єктів агробізнесу

64

Шлафман Н.Л.,
Хумарова Н.І.
Теоретичні засади оцінки вартості підприємств в контексті їх капіталізації

73

Балан О.С.Ефективність інвестування розвитку комунальних підприємств

81

Філіппов В.Ю.,
Антощук В.М.
Інформаційне забезпечення динамічного управління бізнес-процесами з колективним експертним оцінюванням

87

Ткачова Т.С.Аналіз основних тенденцій в галузі машинобудування України

95

Gonchar О.І.,
Svistunov O.S.,
Trotsykovsky T.S.
Modernization as a factor of innovative development of the enterprise (Гончар О.І., Свістунов О.С., Троциковский Т.С. Модернізація як фактор інноваційного розвитку підприємства, англ.)

100

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Погорелов Ю.С.Рецензія на монографію «Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій»