Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 2 (8), 2019

 

ЗМІСТ

 

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Багмет К.В. Соціальна економіка: сучасні реалії та виклики

  5

Balan O.S.,
Sambros S.A.
Information systems – principles of construction and methodical principles of use (Балан О.С., Самброс С.А. Інформаційні системи – принципи побудови та методичні засади використання, англ.)

 13

Безверхий К.В. Реалізація принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності вітчизняних підприємств

19

Кирій В.В.,
Любічева О.І.
Дослідження можливостей формування кластерів з огляду на розвиток секторів економіки України

26

Moшковська O.A.Методика вибору способу оцінки з урахуванням класифікації об’єктів оцінювання

34

Разумова Г.В. Емпіричний досвід як основа для управління змінами регуляторної політики

42

Філиппова С.В.,
Волосюк М.В.
Щодо питання нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

50

Юдіна О.І. Коефіцієнтний аналіз економічного зростання та резервного розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери

59

Iarmolovych D.Yu.Economic interests of participants in the agency process and maritime agency companies (Ярмолович Д.Ю. Економічні інтереси учасників процесу агентування та підприємств з морського агентування, англ.)

66

Яценко В.Ф. Система обліку витрат компанії: функціональний і процесний підходи

74

Андросова О.Ф.Оцінювання системи відносних показників ліквідності та платоспроможності на підприємствах машинобудування в Україні

87

Ковтуненко Ю.В.Застосування штучного інтелекту у системі управління підприємством: проблеми та переваги

93

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Ткаченко А.М.Рецензія на монографію «Капіталізація підприємства: теорія та практика»