ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (66), 2023

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Ніколюк О.В.Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах формування інклюзивної економіки

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S.,
Tkach K.I.,
Hratsiotova H.O.,
Dombrovska V.M.
The Peculiarities of Local Self-Government Implementation in the City of Odesa and the Odesa Region
(Балан О.С., Ткач К.І., Граціотова Г.О., Домбровська В.М. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Одесі та в Одеській області, англ.)

12

Брагіна О.С.,
Забродна І.О.
Стан та ефективність розвитку промисловості в Україні

20

Dokiienko L.M.,
Osmak V.Ye.,
Triukhan O.M.
Passenger Service on the Aircraft Board as a Component of the Airline’s Image and Competitiveness
(Докієнко Л.М., Осьмак В.Є., Трюхан О.М. Обслуговування пасажирів на борту літака як складова іміджу та конкурентоспроможності авіакомпанії, англ.)

26

Карлін М.І.,
Плоскіна А.А.
Особливості фінансових відносин Польщі з Європейським Союзом та його членами

36 

Мамонтова Н.А.,
Гаврук Н.О.
Оптимізація податкових надходжень в контексті детінізації економіки

44 

Syafrizal Zan,
Yusuf Ronny Edward,
Lenta Friska Purba,
Faisal Akbar
The Effect of Communication and Work Environment on Performance With Motivation as an Intervening Variable in the Secretariat DPRD Labuhan Batu
(Сіафрізал Зан, Юсуф Ронні Едвард, Лента Фріска Пурба, Фейсал Акбар. Вплив комунікації та робочого середовища на продуктивність з мотивацією як проміжною змінною в Секретаріаті DPRD Лабухан Бату, англ.)

52 

Філіппов В.Ю.,
Корсікова О.О.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банківських установ

60 

Chairully,
Syaifuddin,
Cut Fitri Rostina,
Rosita
The Effect of Leadership and Work Discipline on Performance With Motivation as a Variable Intervening (Case Study: DPRD Secretariat Regency Labuhan Batu)
(Чаіруллі, Сайфуддін, Кат Фітрі Ростіна, Розіта. Вплив лідерства та трудової дисципліни на результативність із мотивацією як змінною (приклад: Секретаріат DPRD Regency Labuhan Batu) , англ.)

69 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Федоров Е.В.Вплив сучасного глобального середовища на формування економічної безпеки України

74 

Layko O.I.,
Shlafman N.L.,
Ermakova O.A.
Risks of Local Government Reform in Ukraine
(Лайко О.І., Шлафман Н.Л., Єрмакова О.А. Ризики реформи місцевого самоврядування в Україні, англ.)

86 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ