ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (60), 2022

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Захарченко В.І.,
Єрмак С.О.
Ключові завдання антикризового управління при проектуванні та моделюванні організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві (Частина 1)

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Бавико О.Є.,
Яновський Д.Л.
Управлінські аспекти забезпечення зростання товарообороту торговельних підприємств в умовах зростання конкуренції

22

Balan O.S.,
Dobrianska N.A.,
Smarovoz M.G.
The concept of a “new” model of public administration (Балан О.С., Добрянська Н.А., Смаровоз М.Г. Концепція «нової» моделі публічного управління, англ.)

29

Гутарева Ю.В.,
Шардакова А.Д.
Удосконалення системи мотивації кадрів крюїнгової компанії в умовах всесвітньої пандемії

37

Захарченко В.І.,
Онешко С.В.
Морфологічний синтез на операційному рівні у дослідженнях розвитку організаційно-технологічних систем

43  

Кулінська А.В.,
Ткач К.І.
Формування методичного інструментарію управління безпекою у фінансовій сфері життєдіяльності суспільства в умовах нестабільної геополітичної ситуації

51 

Sviridova S.S.,
Nekrylova М.,
Stepanchenko O.O.
The main tasks for strategic development of water sector in Ukraine (Свірідова С.С., Некрилова М., Степанченко О.О. Основні завдання стратегічного розвитку водного господарства територій в Україні, англ.)

61 

Фрайман А.В.,
Селіванова Н.М.
Удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину

68 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Nikoliuk O.V.,
Briushkova N.O.,
Dobrianskа N.A.
Effective practices of public administration: analysis of international experience in the conditions of implementation of public administration ref (Ніколюк О.В., Брюшкова Н.О., Добрянська Н.А. Ефективні практики публічного управління: аналіз міжнародного досвіду в умовах реалізації реформ публічного управління, англ.)

82 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Коломіна О.Б.Монографія «Організаційні засади управління інтелектуальним капіталом виробничого підприємства»