ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (54), 2021

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Захарченко В.І.Коректність використання міжнародної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Voloshchuk L.O,
Selivanova N.M.,
Fraiman A.V.
Formation and implementation of non-financial statements as the main tool of social responsibility activity of urban electric transport enterprises (Волощук Л.О., Селіванова Н.М., Фрайман А.В. Формування та впровадження нефінансової звітності як головного інструменту соціально відповідальної діяльності підприємств міського електротранспорту, англ.)

15 

Dobrіanska N.A.,
Demyanyuk A.A.,
Shvets V.O.
Analysis of illegal migration and government policy to eliminate it (Добрянська Н.А., Дем’янюк А.А., Швець В.О. Аналіз нелегальної міграції та державна політика щодо її усунення, англ.)

24 

Leonenko K.R.,
Liashevska V.I.,
Fomina Y.V.
The impact of globalization processes on business risks (Леоненко К.Р., Ляшевська В.І., Фоміна Є.В. Вплив глобалізаційних процесів на ризики підприємницької діяльності, англ.)

32

Nesen M.A.,
Liashevska V.I.,
Fomina Y.V.
Management of information security of production (Несен М.А., Ляшевська В.І., Фоміна Є.В. Управління інформаційною безпекою виробництва, англ.)

39  

Фролова Л.В.,
Бойко І.М.
Трансформація підприємництва в умовах цифрової економіки

47 

Khymych I.G.,
Tymoshyk N.S.
Financial market during pandemic: a banking sector (Химич І.Г., Тимошик Н.С. Фінансовий ринок в умовах пандемії: банківський сектор, англ.)

57 

Шацкова Л.П.,
Райчева А.С.
Зміна моделі мотивації та оплати праці медичного персоналу в зв’язку з перетворенням закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні підприємства

65 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Му Цзяньмін.Концептуально-методичні засади формування стратегії розвитку промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства в умовах економіки знань

74 

Криворотенко О.О.Стратегування розвитку промислового підприємства: розробка інноваційної стратегії на основі потенціалу інноваційного бізнес-партнерства

82 

Свінарьова Г.Б.,
Філиппова С.В.
Розвиток підходів щодо формування організаційних структур підприємства на засадах гнучкого управління

87 

Хачатрян В.В.Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності вітчизняного підприємства на міжнародному ринку

92 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Жадько К.С.Рецензія на колективну монографію «Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів»

      

МИХАЙЛО ЮДІННАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО – ДВА ВЕКТОРИ ОДНОГО ЖИТТЯ