ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (48), 2020

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Меджибовська Н.С.Мікробізнес в публічних закупівлях: залежність від регіонального розвитку

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Hratsiotova H.O.,
Pulcha D.O.,
Tsekhmistrenko L.
Financial security and effectiveness of investment in infrastructure development of Odessa region (Граціотова Г.О., Пульча Д.О., Цехмістренко Л. Фінансове забезпечення та ефективність залучення інвестицій у розвиток інфраструктури Одеської області, англ.)

15 

Грибіненко О.М.Концептуальні моделі економічної безпеки як поліструктурної системи

22 

Жабинець О. Й. Регіональні тенденції розвитку сектору страхових послуг

30 

Zakharchenko V.I.,
Manicheva A.V.
Diagnosis of threats of sustainable development of the territory of the Ukrainian Prichornomor’ya (Захарченко В.І., Манічева А.В. Діагностика загроз сталому розвитку території Українського Причорномор’я, англ.)

37  

Ксендзук В.В.,
Бондаренко Д.О.
Окремі питання в сфері запобігання економічній злочинності в Україні

44 

Kulinska A.V. Promising directions for the creation of modern territorial communities as a conceptual basis for reforming local self-government (Кулінська А.В. Перспективні напрями створення сучасних територіальних громад як концептуальні засади реформування місцевого самоврядування, англ.)

51 

Нєнно І.М. Методологія майстерності підготовки управлінського персоналу

59 

Lysiuk A.V. Advertising product as the accounting object: problems of identification by national and international standards (Лисюк А.В. Рекламний продукт як об’єкт бухгалтерського обліку: проблеми ідентифікації за національними та міжнародними стандартами, англ.)

66 

Селіванова Н.М. Особливості організації та методики обліку і документування розрахунків за виплатами працівникам підприємства

73 

Філіппов В.Ю. Організаційно-економічний механізм функціонування інформаційно-інноваційної діджитал-платформи підприємництва сталого розвитку

84

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Шацкова Л.П.,
Фрайман А.В.
Особливості та проблемні аспекти формування облікової політики бюджетної установи

92

Малін О.Л.Методологія та методичні підходи до структуризації організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства

101

Ткачова Т.С.Використання сценарного підходу для формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств

108

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Солнцев С.О. Рецензія на навчальний посібник «Аналітика в маркетингу»

      

Монастирський Г. Рецензія на підручник «Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність»